Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.05.04.01-12-001/11-01 Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci „Metody integracji rozwiązań telekomunikacyjnych oraz dostarczania informacji o przyczynie niedostępności użytkownika na podstawie danych pobranych z jego urządzeń telekomunikacyjnych” w krajach układu współpracy patentowej – Patent Cooperation Treaty (PCT).

POIG.05.04.01-12-001/11-01 Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci „Metody integracji rozwiązań telekomunikacyjnych oraz dostarczania informacji o przyczynie niedostępności użytkownika na podstawie danych pobranych z jego urządzeń telekomunikacyjnych” w krajach układu współpracy patentowej – Patent Cooperation Treaty (PCT).

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-12-001/11-01

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci „Metody integracji rozwiązań telekomunikacyjnych oraz dostarczania informacji o przyczynie niedostępności użytkownika na podstawie danych pobranych z jego urządzeń telekomunikacyjnych” w krajach układu współpracy patentowej – Patent Cooperation Treaty (PCT).

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 494739.75

Wydatki kwalifikowalne: 494739.75

Dofinansowanie: 346317.83

Dofinansowanie UE: 294370.15

Nazwa beneficjenta: FIDUKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6772330700

Kod pocztowy: 30-701

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.05.01.00-00-016/12-05 Innowacyjna technologia inteligentnego budownictwa energooszczędnego. pasywnego i zero energetycznego szansą na wzmocnienie konkurencyjności Podlaskiego Klastra Budownictwa Pasywnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-016/12-05

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia inteligentnego budownictwa energooszczędnego. pasywnego i zero energetycznego szansą na wzmocnienie konkurencyjności Podlaskiego Klastra Budownictwa Pasywnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Zabłudów

Wartość ogółem: 23235483.8

Wydatki kwalifikowalne: 15286000

Dofinansowanie: 13134900

Dofinansowanie UE: 11164665

Nazwa beneficjenta: Podlaskie Centrum Budownictwa Pasywnego spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 9661943890

Kod pocztowy: 16-060

Miejscowość: Łubniki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/19/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/15/2016


POIG.04.06.00-18-004/12-02 Wdrożenie produkcji donic z warstwą nawilżająco/nawożącą z superabsorpcyjnego nanokompozytu polimerowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-18-004/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie produkcji donic z warstwą nawilżająco/nawożącą z superabsorpcyjnego nanokompozytu polimerowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 11316000

Wydatki kwalifikowalne: 9200000

Dofinansowanie: 4600000

Dofinansowanie UE: 3910000

Nazwa beneficjenta: ZMM MAXPOL ZPCHR Andrzej Polak

NIP beneficjenta: 8130137664

Kod pocztowy: 35-206

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.04.04.00-14-016/08-08 Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania blach o szerokim zakresie grubości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-14-016/08-08

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii przetwarzania blach o szerokim zakresie grubości

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat płocki

Gmina: Stara Biała

Wartość ogółem: 31674528.16

Wydatki kwalifikowalne: 29467287.2

Dofinansowanie: 17680372.32

Dofinansowanie UE: 15028316.47

Nazwa beneficjenta: PASSAT-STAL SA

NIP beneficjenta: 7742617366

Kod pocztowy: 09-411

Miejscowość: Biała

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.05.02.00-00-029/08-05 Nowe usługi proinnowacyjne w doradztwie energetycznym dotyczącym budynków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-029/08-05

Tytuł projektu: Nowe usługi proinnowacyjne w doradztwie energetycznym dotyczącym budynków

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 6345905

Wydatki kwalifikowalne: 6107800

Dofinansowanie: 6107800

Dofinansowanie UE: 5191630

Nazwa beneficjenta: FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII

NIP beneficjenta: 5262095317

Kod pocztowy: 00-002

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.04.05.02-00-004/12-13 Utworzenie Centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w Synthos S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-004/12-13

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w Synthos S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Gmina: Oświęcim

Wartość ogółem: 74377979.39

Wydatki kwalifikowalne: 60679196.43

Dofinansowanie: 30339598.21

Dofinansowanie UE: 25788658.48

Nazwa beneficjenta: Synthos S.A.

NIP beneficjenta: 5490002108

Kod pocztowy: 32-600

Miejscowość: Oświęcim

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-12-038/13-01 Produkcja mebli z elementami metalowymi i szklanymi z grawerowaniem laserowym 3D wraz z nano-pigmentowaniem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-038/13-01

Tytuł projektu: Produkcja mebli z elementami metalowymi i szklanymi z grawerowaniem laserowym 3D wraz z nano-pigmentowaniem

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Myślenice

Wartość ogółem: 82798600

Wydatki kwalifikowalne: 66600000

Dofinansowanie: 39960000

Dofinansowanie UE: 33966000

Nazwa beneficjenta: Fabryka Mebli Ryś Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

NIP beneficjenta: 6811873914

Kod pocztowy: 32-442

Miejscowość: Krzywaczka

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015zamknięcie restauracji, sceptyk religijny, społeczne tworzenie rzeczywistości pdf, rodzaje migracji, rpo wm 2014 2020, jti gostkow, usos umcs, swoistego rodzaju, na końcu świata, kazusy jak rozwiązywać, rurki sulci protektor, wywiad pogłębiony, kultura średniowiecznej europy, wątróbka, umowa o dzieło a prawa autorskie, istqb egzamin, żukowska anna maria…