Łódź

POIG.05.04.01-10-019/13-03 Uzyskanie patentu na wynalazek „Kompensaty finansowe” w celu ochrony własnosci przemysłowej

POIG.05.04.01-10-019/13-03 Uzyskanie patentu na wynalazek „Kompensaty finansowe” w celu ochrony własnosci przemysłowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-019/13-03

Tytuł projektu: Uzyskanie patentu na wynalazek „Kompensaty finansowe” w celu ochrony własnosci przemysłowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 401429.6

Wydatki kwalifikowalne: 401429.6

Dofinansowanie: 281000.72

Dofinansowanie UE: 238850.61

Nazwa beneficjenta: Sagittarius Group Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7272800942

Kod pocztowy: 90-592

Miejscowość: Łódź

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/28/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-24-037/13-07 Wdrożenie innowacyjnych technologii oraz produkcja wyrobów w oparciu o wzory użytkowe.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-037/13-07

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych technologii oraz produkcja wyrobów w oparciu o wzory użytkowe.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 86000600

Wydatki kwalifikowalne: 67600000

Dofinansowanie: 27040000

Dofinansowanie UE: 22984000

Nazwa beneficjenta: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5470245658

Kod pocztowy: 43-382

Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/16/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.05.04.01-08-028/13-04 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda dwupoziomowego renderingu dźwięku”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-028/13-04

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda dwupoziomowego renderingu dźwięku”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 66-002

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.04.05.02-00-162/12-05 Dywersyfikacja działalności badawczo-rozwojowej RCoCT poprzez utworzenie Centrum B+R

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-162/12-05

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności badawczo-rozwojowej RCoCT poprzez utworzenie Centrum B+R

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Siechnice

Wartość ogółem: 2660317.06

Wydatki kwalifikowalne: 2410627.81

Dofinansowanie: 964251.12

Dofinansowanie UE: 819613.45

Nazwa beneficjenta: Selena Labs Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7540335162

Kod pocztowy: 55-011

Miejscowość: Siechnice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.04.04.00-18-018/08-08 Rozwój POLIMARKY S.J. poprzez innowacyjne inwestycje

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-018/08-08

Tytuł projektu: Rozwój POLIMARKY S.J. poprzez innowacyjne inwestycje

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 20170551.99

Wydatki kwalifikowalne: 16616637.37

Dofinansowanie: 9965982.42

Dofinansowanie UE: 8471085.05

Nazwa beneficjenta: „POLIMARKY” Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8133680156

Kod pocztowy: 35-082

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010biznes plan fotografia pdf, www parp gov pl, klientą, ustawa o cit 2018, santanader, swinging, zmień poniższe wypowiedzi podaj współczesną formę podkreślonych słów, www.poczta polska, norma 18002, prawo engla, co oznacza aw fizyce, wyliczenie wynagrodzenia krok po kroku, idealizm, www kir pl…