Łódzkie,  Powiat tomaszowski,  Wykno

POIG.05.04.01-10-016/13-01 Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku pt.: „Sposób degradacji odpadów polimerowych i instalacja do degradacji odpadów polimerowych”

POIG.05.04.01-10-016/13-01 Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku pt.: „Sposób degradacji odpadów polimerowych i instalacja do degradacji odpadów polimerowych”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-016/13-01

Tytuł projektu: Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku pt.: „Sposób degradacji odpadów polimerowych i instalacja do degradacji odpadów polimerowych”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Ujazd

Wartość ogółem: 68710

Wydatki kwalifikowalne: 60433

Dofinansowanie: 42303.1

Dofinansowanie UE: 35957.63

Nazwa beneficjenta: Biuro Rozwoju i Wdrożeń BRiW Posiadało Sp. j.

NIP beneficjenta: 7732340621

Kod pocztowy: 97-225

Miejscowość: Wykno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/7/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-24-003/08-11 Budowa drugiego pieca szklarskiego Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. – wdrożenie innowacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-003/08-11

Tytuł projektu: Budowa drugiego pieca szklarskiego Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. – wdrożenie innowacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 168847841.72

Wydatki kwalifikowalne: 100102055

Dofinansowanie: 39350117.82

Dofinansowanie UE: 33447600.14

Nazwa beneficjenta: Stolzle Częstochowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5730113736

Kod pocztowy: 42-209

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski / Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.05.04.01-02-300/12-02 Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w Nigerii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-300/12-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w Nigerii

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 20929

Wydatki kwalifikowalne: 17410

Dofinansowanie: 12187

Dofinansowanie UE: 10358.95

Nazwa beneficjenta: PLAZMATRONIKA NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8951747820

Kod pocztowy: 54-438

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-10-001/10-05 Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach międzynarodowej procedury PCT – turbina wiatrowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-001/10-05

Tytuł projektu: Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach międzynarodowej procedury PCT – turbina wiatrowa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 252069.6

Wydatki kwalifikowalne: 225192.6

Dofinansowanie: 157634.82

Dofinansowanie UE: 133989.59

Nazwa beneficjenta: Iwona Janowska TELBIT PHU

NIP beneficjenta: 7291670831

Kod pocztowy: 92-431

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/24/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013formy organizacyjno prawne przedsiębiorstw tabela, platforma zakupowa lobos, ministerstwo finansów zamówienia publiczne, przyczyny stanu wojennego, aktualizacja uprawnień operatora, crowdfunding przykłady, fundusz własności pracowniczej pkp jak wypłacić, kancelarie prawne, umowa dozywocia czy mozna podwazyc, koło wartości schwartza, creatio fantastica, rodzaj kontroli w firmie, wyposażenie laboratoriów, zaznacz te z poniższych czynników które były przyczynami rewolucji we francji…