Łódzkie,  Powiat tomaszowski,  Wykno

POIG.05.04.01-10-015/13-01 Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku pt.: „Sposób i urządzenie do redukcji bezpośredniej tlenków żelaza”.

POIG.05.04.01-10-015/13-01 Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku pt.: „Sposób i urządzenie do redukcji bezpośredniej tlenków żelaza”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-015/13-01

Tytuł projektu: Przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku pt.: „Sposób i urządzenie do redukcji bezpośredniej tlenków żelaza”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Ujazd

Wartość ogółem: 69590

Wydatki kwalifikowalne: 61148

Dofinansowanie: 42803.6

Dofinansowanie UE: 36383.06

Nazwa beneficjenta: Biuro Rozwoju i Wdrożeń BRiW Posiadało Sp. j.

NIP beneficjenta: 7732340621

Kod pocztowy: 97-225

Miejscowość: Wykno

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/7/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.06.00-18-016/12-06 Produkcyjne wdrożenie przez ML System hybrydowego panelu fotowoltaicznego NoFrost

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-18-016/12-06

Tytuł projektu: Produkcyjne wdrożenie przez ML System hybrydowego panelu fotowoltaicznego NoFrost

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Trzebownisko

Wartość ogółem: 59165367.34

Wydatki kwalifikowalne: 40000000

Dofinansowanie: 20000000

Dofinansowanie UE: 17000000

Nazwa beneficjenta: ML System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5170204997

Kod pocztowy: 35-230

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/13/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/14/2015


POIG.05.02.00-00-021/10-01 Capital Express – nowa proinnowacyjna usługa doradcza dla firm z potencjałem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-021/10-01

Tytuł projektu: Capital Express – nowa proinnowacyjna usługa doradcza dla firm z potencjałem

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 3447275.55

Wydatki kwalifikowalne: 3273485.17

Dofinansowanie: 3273485.17

Dofinansowanie UE: 2782462.39

Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

NIP beneficjenta: 6320011505

Kod pocztowy: 43-600

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jaworzno

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.04.04.00-14-033/08-06 Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii formowania opakowań z tworzyw sztucznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-14-033/08-06

Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii formowania opakowań z tworzyw sztucznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski

Gmina: Nowy Dwór Mazowiecki

Wartość ogółem: 85165836.13

Wydatki kwalifikowalne: 74314265.88

Dofinansowanie: 29725706.35

Dofinansowanie UE: 25266850.4

Nazwa beneficjenta: Alpla NDM Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7591648965

Kod pocztowy: 05-100

Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski / Powiat nowodworski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.05.04.01-08-012/13-02 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda wyostrzania/rozmywania obrazu o niskiej złożoności obliczeniowej”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-012/13-02

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda wyostrzania/rozmywania obrazu o niskiej złożoności obliczeniowej”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 65-043

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015cemar łuków, hanesco lublin, zaznacz podane liczby i odczytaj współrzędne punktów zaznaczonych kropkami, podkreśl fragmenty opisujące zjawiska fizyczne, praktyki zawodowe, bezpieczeństwo ustrojowe, krach majątkowy, umcs lublin stypendium socjalne, wzór podania, do trzech dych, dochody publiczne, administracja publiczna, wskaźnik zastosowania kapitału własnego, karta paryska, 22 września, sobótki 2019, analityczne myślenie, dzierżawca, google poczta logowanie, tomasz grodzki joanna grodzka, olimpia marcewicz umcs, izabela macudzińska wiek, informacje świętokrzyskie, konstrukcja have sth done, mep l…