Łódzkie,  Powiat sieradzki,  Stawiszcze

POIG.05.04.01-10-014/13-02 Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku.

POIG.05.04.01-10-014/13-02 Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-014/13-02

Tytuł projektu: Wystąpienie o ochronę własności przemysłowej poprzez złożenie wniosku w Europejskim Urzędzie Patentowym dotyczącej opracowanego wynalazku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Gmina: Sieradz

Wartość ogółem: 85112.11

Wydatki kwalifikowalne: 69196.84

Dofinansowanie: 41518.1

Dofinansowanie UE: 35290.38

Nazwa beneficjenta: KOWALEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8291597773

Kod pocztowy: 98-200

Miejscowość: Stawiszcze

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat sieradzki

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/5/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-32-001/08-09 Lotnicza Platforma Fotogrametryczna – LPF

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-32-001/08-09

Tytuł projektu: Lotnicza Platforma Fotogrametryczna – LPF

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 11151870.51

Wydatki kwalifikowalne: 9140877.47

Dofinansowanie: 5467634.91

Dofinansowanie UE: 4647489.67

Nazwa beneficjenta: GISPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9552179786

Kod pocztowy: 70-487

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


POIG.05.02.00-00-003/09-07 Droga do Polski Przedsiębiorczej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-003/09-07

Tytuł projektu: Droga do Polski Przedsiębiorczej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 76992084.21

Wydatki kwalifikowalne: 65068326.48

Dofinansowanie: 65068326.48

Dofinansowanie UE: 55308077.51

Nazwa beneficjenta: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 5242495143

Kod pocztowy: 00-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015test drzewa kocha interpretacja chomikuj, jak zakończyć oficjalnego maila po angielsku, marketing szkolenie, ocena rozprawki maturalnej, koronawirus europa mapa, norma moralna, dron edu, koronawirus zakaz, kultura sjp, etapy choroby nowotworowej, kardasz pochodzenie nazwiska, literatura współczesna epoka, hno3 zastosowanie, uniwersytety we francji, tłumacz polsko portugalski, czy renta rodzinna wlicza się do dochodu stypendium socjalne, wyjaśnij na czym polega zjawisko utraty żywności, pkobp.pl/zmiany 2018, ofertą czy ofertom, list formalny angielski zwroty, język angielski zaimki dzierżawcze ćwiczenia klasa 4 pdf…