Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.04.01-10-005/13-02 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek związany z nową grupą niskocząsteczkowych związków antynowotworowych.

POIG.05.04.01-10-005/13-02 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek związany z nową grupą niskocząsteczkowych związków antynowotworowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-005/13-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek związany z nową grupą niskocząsteczkowych związków antynowotworowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 549000

Wydatki kwalifikowalne: 549000

Dofinansowanie: 384300

Dofinansowanie UE: 326655

Nazwa beneficjenta: OncoArendi Therapeutics Sp. zo.o.

NIP beneficjenta: 7282789248

Kod pocztowy: 02-593

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-08-018/13-03 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda wykorzystania powierzchni sterowych podwieszonych aparatów latających zestawu aparatów latających do poprawy własności manewrowych całego zestawu”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-018/13-03

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda wykorzystania powierzchni sterowych podwieszonych aparatów latających zestawu aparatów latających do poprawy własności manewrowych całego zestawu”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 66-002

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.04.05.02-00-003/12-03 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-003/12-03

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 33093816.08

Wydatki kwalifikowalne: 26905541.5

Dofinansowanie: 10755446.35

Dofinansowanie UE: 9142129.39

Nazwa beneficjenta: PRO-CARS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6460010701

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/20/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.04.05.02-00-021/09-05 Utworzenie Centrum B+R do prac nad nową aplikacją informatyczną smartKONSODLIDACJA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-021/09-05

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum B+R do prac nad nową aplikacją informatyczną smartKONSODLIDACJA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat rawski

Gmina: Rawa Mazowiecka – miasto

Wartość ogółem: 12220851.07

Wydatki kwalifikowalne: 11703225.85

Dofinansowanie: 8029258.1

Dofinansowanie UE: 6824869.38

Nazwa beneficjenta: SmartCon Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9522033049

Kod pocztowy: 04-522

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/25/2011kabaret jurki, wsge edu pl, wózek naładowny, święta prawosławne, autonomía, igrzyska olimpijskie w polsce, mail w sprawie praktyk, platformy startowe dla nowych pomysłów, urząd marszałkowski lublin praca, sp wędrzyn, zapisy na przedmioty uek, naszabramow.pl, wykładnia oświadczenia woli, atrybuty autocad, studia gastronomiczne wrocław, tureckie kosmetyki, józef budka, pwsz konin plan zajęć, kurs na członków rad nadzorczych…