Lubuskie,  Powiat zielonogórski,  Zielona Góra

POIG.05.04.01-08-028/13-04 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda dwupoziomowego renderingu dźwięku”

POIG.05.04.01-08-028/13-04 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda dwupoziomowego renderingu dźwięku”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-028/13-04

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda dwupoziomowego renderingu dźwięku”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 66-002

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.04.04.00-30-002/08-11 Nowy wymiar siedzenia – wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji krzeseł

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-002/08-11

Tytuł projektu: Nowy wymiar siedzenia – wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji krzeseł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Gmina: Turek – miasto

Wartość ogółem: 45146588

Wydatki kwalifikowalne: 31235028.61

Dofinansowanie: 12494011.44

Dofinansowanie UE: 10619909.72

Nazwa beneficjenta: PROFIM Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6680000366

Kod pocztowy: 62-700

Miejscowość: Turek

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.05.01.00-00-176/11-02 Dofinansowanie rozwoju działalności Klastra Przetwórców Szkła Budowlanego akceleratorem wzajemnej kooperacji w branży.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-176/11-02

Tytuł projektu: Dofinansowanie rozwoju działalności Klastra Przetwórców Szkła Budowlanego akceleratorem wzajemnej kooperacji w branży.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Tarnowo Podgórne

Wartość ogółem: 303066.24

Wydatki kwalifikowalne: 249088

Dofinansowanie: 174361.6

Dofinansowanie UE: 148207.36

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego

NIP beneficjenta: 7811817359

Kod pocztowy: 62-082

Miejscowość: Wysogotowo

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.04.04.00-18-008/09-07 Inwestycja w innowacyjną technologię produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-008/09-07

Tytuł projektu: Inwestycja w innowacyjną technologię produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 14206000

Wydatki kwalifikowalne: 11500000

Dofinansowanie: 6900000

Dofinansowanie UE: 5865000

Nazwa beneficjenta: KWARCSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5170003690

Kod pocztowy: 00-893

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013


POIG.04.04.00-12-050/09-08 Wprowadzenie nowych na świecie produktów przy zastosowaniu innowacyjnych technologii.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-050/09-08

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowych na świecie produktów przy zastosowaniu innowacyjnych technologii.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Gmina: Korzenna

Wartość ogółem: 16019705.39

Wydatki kwalifikowalne: 12900000

Dofinansowanie: 9030000

Dofinansowanie UE: 7675500

Nazwa beneficjenta: GRAND Andrzej Grygiel

NIP beneficjenta: 7340000942

Kod pocztowy: 33-322

Miejscowość: Korzenna

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015regon sprawdź, studia chełm, office live, określ jaką częścią zdania jest słowo brat w każdym z wypowiedzeń, helsińskiej fundacji praw człowieka, cku białystok, widomosci, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla nauczyciela, uniwersytet warszawski anglistyka, program power, centralny ośrodek szkolenia abw, narodowa agencja wymiany akademickiej, centrum usług dydaktycznych rzeszów, ochrona danych osobowych (rodo), parp wyniki naboru…