Lubuskie,  Powiat zielonogórski,  Zielona Góra

POIG.05.04.01-08-024/13-04 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda ujednolicenia dostępu do Internetu wszystkim typom urządzeń. niezależnie od procesora i systemu operacyjnego”

POIG.05.04.01-08-024/13-04 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda ujednolicenia dostępu do Internetu wszystkim typom urządzeń. niezależnie od procesora i systemu operacyjnego”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-024/13-04

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda ujednolicenia dostępu do Internetu wszystkim typom urządzeń. niezależnie od procesora i systemu operacyjnego”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 66-002

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.04.06.00-02-007/12-00 Wdrożenie do produkcji automatycznie sterowanych. przemysłowych komór plazmowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-02-007/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji automatycznie sterowanych. przemysłowych komór plazmowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Gmina: Bolesławiec

Wartość ogółem: 14686200

Wydatki kwalifikowalne: 11940000

Dofinansowanie: 5970000

Dofinansowanie UE: 5074500

Nazwa beneficjenta: Stomadent Zdzisław Oszczęda

NIP beneficjenta: 6120005977

Kod pocztowy: 59-700

Miejscowość: Bolesławiec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat bolesławiecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.04.04.00-28-005/09-03 Pierwsza na świecie proekologiczna produkcja kolistych tarcz kierowniczych równomiernie naprężonych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-28-005/09-03

Tytuł projektu: Pierwsza na świecie proekologiczna produkcja kolistych tarcz kierowniczych równomiernie naprężonych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Elbląg

Gmina: M. Elbląg

Wartość ogółem: 19547450

Wydatki kwalifikowalne: 15902500

Dofinansowanie: 11063705

Dofinansowanie UE: 9404149.25

Nazwa beneficjenta: Metal Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spólka Jawna

NIP beneficjenta: 5782883825

Kod pocztowy: 00-195

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/30/2012


POIG.04.04.00-18-028/08-07 Innowacyjna linia produkcji wysokojakościowych druków umożliwiająca zastosowanie systemu identyfikacji niejawnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-028/08-07

Tytuł projektu: Innowacyjna linia produkcji wysokojakościowych druków umożliwiająca zastosowanie systemu identyfikacji niejawnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 24468417.6

Wydatki kwalifikowalne: 20056080

Dofinansowanie: 13999256

Dofinansowanie UE: 11899367.6

Nazwa beneficjenta: Zakład Poligraficzny OFFSET DRUK Adam Motyka

NIP beneficjenta: 8130134418

Kod pocztowy: 36-060

Miejscowość: Rogoźnica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011konfederacja wolność i niepodległość logo, bon turystyczny jak uzyskać, photoshop scalanie warstw, terryt, oes wieliczka, msp usa, expose nowego kierownika przykłady, zastosowanie promieniowania beta, skrecalnosc wlasciwa, monika kapusta, najciekawsze przypadki w psychologii, stanisław leszczyński lublin, patofizjologia umb, emisja co2 polska, tester liczb, komunikacja ćwiczenia szkoleniowe, automatyczne przedłużenie umowy między przedsiębiorcami, praca licencjacka umcs wydział ekonomiczny…