Lubuskie,  Powiat zielonogórski,  Zielona Góra

POIG.05.04.01-08-020/13-05 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda wykorzystania napędów podwieszonych aparatów latających zestawu aparatów latających do wspomożenia startu całego zestawu”

POIG.05.04.01-08-020/13-05 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda wykorzystania napędów podwieszonych aparatów latających zestawu aparatów latających do wspomożenia startu całego zestawu”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-020/13-05

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda wykorzystania napędów podwieszonych aparatów latających zestawu aparatów latających do wspomożenia startu całego zestawu”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 66-002

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.05.02.00-00-026/10-02 Proinnowacyjna usługa zwiększania roli produktów i usług opartych na wiedzy w działaniach MSP

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-026/10-02

Tytuł projektu: Proinnowacyjna usługa zwiększania roli produktów i usług opartych na wiedzy w działaniach MSP

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2897160.38

Wydatki kwalifikowalne: 2897160.38

Dofinansowanie: 2897160.38

Dofinansowanie UE: 2462586.23

Nazwa beneficjenta: Fundacja Centrum Innowacji FIRE

NIP beneficjenta: 5261055161

Kod pocztowy: 02-051

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.05.04.01-04-019/13-01 Ochrona patentowa cyfrowego modelowania powierzchni rzeczywistych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-04-019/13-01

Tytuł projektu: Ochrona patentowa cyfrowego modelowania powierzchni rzeczywistych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 390000

Wydatki kwalifikowalne: 390000

Dofinansowanie: 273000

Dofinansowanie UE: 232050

Nazwa beneficjenta: VERTICA ŁUKASZ RUTKIEWICZ

NIP beneficjenta: 5542272737

Kod pocztowy: 85-790

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/6/2014

Data zakończenia realizacji: 8/30/2015


POIG.05.04.01-02-297/12-02 Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w Indiach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-297/12-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w Indiach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 40844

Wydatki kwalifikowalne: 33760

Dofinansowanie: 23632

Dofinansowanie UE: 20087.2

Nazwa beneficjenta: PLAZMATRONIKA NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8951747820

Kod pocztowy: 54-438

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.01.00-00-110/11-02 Stworzenie podstaw organizacyjno-technicznych funkcjonowania klastra chemicznego CHEM-STER.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-110/11-02

Tytuł projektu: Stworzenie podstaw organizacyjno-technicznych funkcjonowania klastra chemicznego CHEM-STER.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina: Kędzierzyn-Koźle

Wartość ogółem: 118756.85

Wydatki kwalifikowalne: 88543.78

Dofinansowanie: 61980.65

Dofinansowanie UE: 52683.55

Nazwa beneficjenta: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

NIP beneficjenta: 7490007064

Kod pocztowy: 47-225

Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013końcowo, opiekun medyczny w praktyce pdf, niedziele handlowe 2020 marzec, karolina kaczorowska modeling, zamiast, monografia pokonferencyjna, silnik który w pewnym czasie spalił litr oleju napędowego, afryka kraje i regiony, gov postojowe, ec systems, urzad wojewodzki bydgoszcz praca, poczta polska wyszukiwarka, tarcz antykryzysowa, wyzej, system totalitarny, tłumacz lublin…