Lubuskie,  Powiat zielonogórski,  Zielona Góra

POIG.05.04.01-08-017/13-02 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda kompensacji asymetrycznej konfiguracji zestawu aparatów latających powierzchniami sterowymi aparatów podwieszonych”

POIG.05.04.01-08-017/13-02 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda kompensacji asymetrycznej konfiguracji zestawu aparatów latających powierzchniami sterowymi aparatów podwieszonych”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-017/13-02

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda kompensacji asymetrycznej konfiguracji zestawu aparatów latających powierzchniami sterowymi aparatów podwieszonych”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 66-002

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat zielonogórski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.05.02.00-00-022/10-01 Złoty Standard w Obsłudze Klienta – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w hotelarstwie i gastronomii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-022/10-01

Tytuł projektu: Złoty Standard w Obsłudze Klienta – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w hotelarstwie i gastronomii

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2987443.35

Wydatki kwalifikowalne: 2811886.8

Dofinansowanie: 2811886.8

Dofinansowanie UE: 2390103.78

Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.

NIP beneficjenta: 6320011505

Kod pocztowy: 43-600

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jaworzno

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.05.02.00-00-016/09-04 Klinika Biznesu – Centrum Nowych Usług Proinnowacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-016/09-04

Tytuł projektu: Klinika Biznesu – Centrum Nowych Usług Proinnowacyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 6382600

Wydatki kwalifikowalne: 6382600

Dofinansowanie: 6382600

Dofinansowanie UE: 5425210

Nazwa beneficjenta: Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość

NIP beneficjenta: 8841003900

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.04.04.00-04-027/09-06 Dywersyfikacja usług poprzez stworzenie innowacyjnego Centrum Leczenia Chorób Naczyń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-04-027/09-06

Tytuł projektu: Dywersyfikacja usług poprzez stworzenie innowacyjnego Centrum Leczenia Chorób Naczyń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Osielsko

Wartość ogółem: 43325018.01

Wydatki kwalifikowalne: 43305018.01

Dofinansowanie: 30313512.61

Dofinansowanie UE: 25766485.71

Nazwa beneficjenta: Eskulap Bis s.c. Ewa Molska. Stanisław Molski

NIP beneficjenta: 5542870674

Kod pocztowy: 86-031

Miejscowość: Osielsko

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.04.04.00-26-015/13-04 ENERGOOSZCZĘDNA I WYSOKOWYDAJNA LINIA DO RECYKLINGU ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-26-015/13-04

Tytuł projektu: ENERGOOSZCZĘDNA I WYSOKOWYDAJNA LINIA DO RECYKLINGU ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat ostrowiecki

Gmina: Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość ogółem: 70283000

Wydatki kwalifikowalne: 57100000

Dofinansowanie: 39970000

Dofinansowanie UE: 33974500

Nazwa beneficjenta: EVOLTAIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9591951251

Kod pocztowy: 25-671

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.05.04.01-02-141/13-00 Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla scavengerów rutenu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-141/13-00

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla scavengerów rutenu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 534900

Wydatki kwalifikowalne: 534900

Dofinansowanie: 374430

Dofinansowanie UE: 318265.5

Nazwa beneficjenta: Apeiron Synthesis S.A.

NIP beneficjenta: 8942967485

Kod pocztowy: 54-427

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-12-062/09-12 Nowa technologia dla nowej inwestycji na Podhalu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-062/09-12

Tytuł projektu: Nowa technologia dla nowej inwestycji na Podhalu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Gmina: Czarny Dunajec

Wartość ogółem: 94794268.4

Wydatki kwalifikowalne: 77686541.14

Dofinansowanie: 38841910

Dofinansowanie UE: 33015623.5

Nazwa beneficjenta: Chochołowskie Termy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7361640322

Kod pocztowy: 34-513

Miejscowość: Chochołów

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/30/2016skorek, stypendium socjalne umcs, nauka administracji skrypt, umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą a podatek od nieruchomości, praca socjalna studia, m3 na tony kalkulator, ipet 2018/2019 wzór, psychologia w sporcie, jadwiga kazimierz iii wielki, lublin online, anna palka, liczba mnoga rzeczowników angielski ćwiczenia pdf, koronawirus mapka, metody eksploracji danych, testy pamięci psychologia, praca sezonowa w górach, nieuprzejmy po angielsku, rytuał przejścia, wyporzyczyc…