Lubsko,  Lubuskie,  Powiat żarski

POIG.05.04.01-08-003/12-01 Zgłoszenie patentowe wynalazku „Sposób wytwarzania ceramicznych rur elektroizolacyjnych” w trybie PCT oraz w USA

POIG.05.04.01-08-003/12-01 Zgłoszenie patentowe wynalazku „Sposób wytwarzania ceramicznych rur elektroizolacyjnych” w trybie PCT oraz w USA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-003/12-01

Tytuł projektu: Zgłoszenie patentowe wynalazku „Sposób wytwarzania ceramicznych rur elektroizolacyjnych” w trybie PCT oraz w USA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Gmina: Lubsko

Wartość ogółem: 92265.5

Wydatki kwalifikowalne: 92265.5

Dofinansowanie: 64585.85

Dofinansowanie UE: 54897.97

Nazwa beneficjenta: INDUSTRY TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9282056222

Kod pocztowy: 68-300

Miejscowość: Lubsko

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.01.00-00-079/12-04 Faza rozwoju powiązań kooperacyjnych Klastra Innowacyjne Odlewnictwo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-079/12-04

Tytuł projektu: Faza rozwoju powiązań kooperacyjnych Klastra Innowacyjne Odlewnictwo

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 31116499.77

Wydatki kwalifikowalne: 25414650.22

Dofinansowanie: 23463289.86

Dofinansowanie UE: 19943796.38

Nazwa beneficjenta: Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762450957

Kod pocztowy: 31-752

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.05.01.00-00-004/12-08 Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-004/12-08

Tytuł projektu: Rozwój powiązania Zielona Kuźnia poprzez inwestycje w zaawansowane laboratoria

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Trzebownisko

Wartość ogółem: 15720729.45

Wydatki kwalifikowalne: 14577070.93

Dofinansowanie: 13979886.93

Dofinansowanie UE: 11882903.89

Nazwa beneficjenta: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

NIP beneficjenta: 5252424506

Kod pocztowy: 00-043

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: samorząd gospodarczy i zawodowy

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/7/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015


POIG.04.06.00-10-013/12-04 Pierwsze wdrożenie wynalazku „Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-10-013/12-04

Tytuł projektu: Pierwsze wdrożenie wynalazku „Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Mazowiecki

Wartość ogółem: 27061230

Wydatki kwalifikowalne: 22001000

Dofinansowanie: 11000500

Dofinansowanie UE: 9350425

Nazwa beneficjenta: SYNTOM Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5242680231

Kod pocztowy: 03-352

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.04.04.00-20-020/13-06 WPROWADZENIE NA RYNEK INNOWACYJNYCH IMADEŁ SAMOCENTRUJĄCYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY USTALENIA MODUŁU SAMOCENTRUJĄCEGO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-20-020/13-06

Tytuł projektu: WPROWADZENIE NA RYNEK INNOWACYJNYCH IMADEŁ SAMOCENTRUJĄCYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY USTALENIA MODUŁU SAMOCENTRUJĄCEGO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 77579141.32

Wydatki kwalifikowalne: 63030920.86

Dofinansowanie: 37818552.51

Dofinansowanie UE: 32145769.63

Nazwa beneficjenta: BISON CHUCKS S. A.

NIP beneficjenta: 9662005722

Kod pocztowy: 15-569

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2016jak napisać ofertę współpracy, zidentyfikuj znaki ochronne wojskowych służb medycznych, burze mapa, skrócie, wiosną cena nart została obniżona o 30, dr chmielewska, wielka brytania tempo wzrostu pkb, grafika komputerowa lublin, um lublin progi, lejek mc, analiza instytucjonalna, schleswig holstein miasto, tarnowska szkola wyzsza, zaleszany bury, porozumienie zmieniające, jak olejować blat, icbc polska, film polski 2020, tablica kanbanowa…