Lubuskie,  Powiat m. Zielona Góra,  Zielona Góra

POIG.05.04.01-08-001/13-02 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda kodowania cyfrowego video o dwóch rozdzielczościach

POIG.05.04.01-08-001/13-02 Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda kodowania cyfrowego video o dwóch rozdzielczościach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-08-001/13-02

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda kodowania cyfrowego video o dwóch rozdzielczościach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 72655

Wydatki kwalifikowalne: 59200

Dofinansowanie: 41650

Dofinansowanie UE: 35402.5

Nazwa beneficjenta: PATENTS FACTORY LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9731008469

Kod pocztowy: 65-043

Miejscowość: Zielona Góra

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.04.06.00-32-005/12-03 Uruchomienie produkcji wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo – chłodzących.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-32-005/12-03

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji wielofunkcyjnych paneli aluminiowych grzewczo – chłodzących.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat wałecki

Gmina: Wałcz – miasto

Wartość ogółem: 51027780

Wydatki kwalifikowalne: 41286000

Dofinansowanie: 19893000

Dofinansowanie UE: 16909050

Nazwa beneficjenta: Albatros Aluminium Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7781453822

Kod pocztowy: 61-102

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.05.01.00-00-005/09-10 Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-005/09-10

Tytuł projektu: Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 9968500

Wydatki kwalifikowalne: 9968500

Dofinansowanie: 9873500

Dofinansowanie UE: 8392475

Nazwa beneficjenta: Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”

NIP beneficjenta: 8841003900

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: Stowarzyszenia i organizacje społeczne

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.05.04.01-02-302/12-02 Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w Wenezueli

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-302/12-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w Wenezueli

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 21347

Wydatki kwalifikowalne: 17460

Dofinansowanie: 12222

Dofinansowanie UE: 10388.7

Nazwa beneficjenta: PLAZMATRONIKA NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8951747820

Kod pocztowy: 54-438

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-02-306/12-02 Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w fazie PCT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-306/12-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w fazie PCT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 37005

Wydatki kwalifikowalne: 34360

Dofinansowanie: 24052

Dofinansowanie UE: 20444.2

Nazwa beneficjenta: PLAZMATRONIKA NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8951747820

Kod pocztowy: 54-438

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/4/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.04.04.00-30-034/13-06 Wprowadzenie na rynek innowacyjnego betonu dzięki zastosowaniu czujników absorbcji w bliskiej podczerwieni

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-034/13-06

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego betonu dzięki zastosowaniu czujników absorbcji w bliskiej podczerwieni

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 36717300

Wydatki kwalifikowalne: 29835500

Dofinansowanie: 14917750

Dofinansowanie UE: 12680087.5

Nazwa beneficjenta: „ŻWIROWNIA DOLATA” „BETON DOLATA”AGNIESZKA DOLATA

NIP beneficjenta: 7871715042

Kod pocztowy: 62-070

Miejscowość: Dąbrowa

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-06-013/13-01 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Stół warsztatowy”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-06-013/13-01

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek „Stół warsztatowy”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Strzyżewice

Wartość ogółem: 64369.31

Wydatki kwalifikowalne: 56434.31

Dofinansowanie: 33860.58

Dofinansowanie UE: 28781.49

Nazwa beneficjenta: „EDBAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7132881219

Kod pocztowy: 23-107

Miejscowość: Piotrowice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015canca, bibliotekaumcs, mikroekonomia jakiej jeszcze nie było pdf, ile kosztuje założenie pieca gazowego, tabakowska, neuropsychologia, najnowsze odkrycia archeologiczne w polsce 2016, 2 kierunki studiów jednocześnie, urząd miasta poznania – wydział spraw obywatelskich i uprawnień komunikacyjnych poznań, pewnym współrzędnym na osi liczbowej przypisano litery uzupełnij tabelę, spacja po kropce, contact paper po polsku, biotechnologia kul, fakultatywne, koronawirus wiadomosci, rodzaje stron internetowych…