Lubelskie,  Piotrowice,  Powiat lubelski

POIG.05.04.01-06-019/13-01 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek ” Infomat multimedialny zewnętrzny”.

POIG.05.04.01-06-019/13-01 Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek ” Infomat multimedialny zewnętrzny”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-06-019/13-01

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek ” Infomat multimedialny zewnętrzny”.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Strzyżewice

Wartość ogółem: 64369.31

Wydatki kwalifikowalne: 56434.31

Dofinansowanie: 33860.58

Dofinansowanie UE: 28781.49

Nazwa beneficjenta: „EDBAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7132881219

Kod pocztowy: 23-107

Miejscowość: Piotrowice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.04.00-30-020/13-01 „Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-020/13-01

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat obornicki

Gmina: Oborniki

Wartość ogółem: 39712100

Wydatki kwalifikowalne: 28457700

Dofinansowanie: 12805965

Dofinansowanie UE: 10885070.25

Nazwa beneficjenta: POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 7772668150

Kod pocztowy: 62-081

Miejscowość: Wysogotowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.04.06.00-10-013/12-04 Pierwsze wdrożenie wynalazku „Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-10-013/12-04

Tytuł projektu: Pierwsze wdrożenie wynalazku „Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina: Tomaszów Mazowiecki

Wartość ogółem: 27061230

Wydatki kwalifikowalne: 22001000

Dofinansowanie: 11000500

Dofinansowanie UE: 9350425

Nazwa beneficjenta: SYNTOM Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5242680231

Kod pocztowy: 03-352

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014livechat, emerytura nauczycieli tabela, edyta nowak, koszty samozatrudnienia, kurs diagnosty samochodowego śląsk, solaris opracowanie, sympatia.onet.pl, bank pko sa, pracownicy uwm, pola torsyjne, branża firmy, uprawnienia pedagogiczne wrocław, dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych, strony postępowania karnego, comber z sarny cena, finanse przedsiębiorstw książka pdf, zawarcie unii lubelskiej, najpiękniejsza ryba świata, badania wizualne złączy spawanych…