Inowrocław,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat inowrocławski

POIG.05.04.01-04-052/12-02 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla technologii komunikacji z klientem In2box

POIG.05.04.01-04-052/12-02 Uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla technologii komunikacji z klientem In2box

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-04-052/12-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla technologii komunikacji z klientem In2box

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Gmina: Inowrocław – miasto

Wartość ogółem: 390000

Wydatki kwalifikowalne: 390000

Dofinansowanie: 273000

Dofinansowanie UE: 232050

Nazwa beneficjenta: TISOFT JĘDRZEJEWSKI WOJCIECH

NIP beneficjenta: 5560002089

Kod pocztowy: 88-100

Miejscowość: Inowrocław

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat inowrocławski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/10/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.05.02.00-00-003/09-07 Droga do Polski Przedsiębiorczej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-003/09-07

Tytuł projektu: Droga do Polski Przedsiębiorczej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 76992084.21

Wydatki kwalifikowalne: 65068326.48

Dofinansowanie: 65068326.48

Dofinansowanie UE: 55308077.51

Nazwa beneficjenta: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 5242495143

Kod pocztowy: 00-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.02-00-120/12-04 Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-120/12-04

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum IT świadczącego nowoczesne usługi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 29352720

Wydatki kwalifikowalne: 23864000

Dofinansowanie: 7159200

Dofinansowanie UE: 6085320

Nazwa beneficjenta: „TALEX” S.A.

NIP beneficjenta: 7820021045

Kod pocztowy: 61-619

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.05.01.00-00-013/12-02 Rozwój Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-013/12-02

Tytuł projektu: Rozwój Klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 30327600

Wydatki kwalifikowalne: 30327600

Dofinansowanie: 21906540

Dofinansowanie UE: 18620559

Nazwa beneficjenta: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

NIP beneficjenta: 5270206300

Kod pocztowy: 00-908

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.01.00-00-045/11-02 Rozwój Mazowieckiego Sojuszu Energetycznego dzięki zacieśnieniu współpracy powiązania z JBR.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-045/11-02

Tytuł projektu: Rozwój Mazowieckiego Sojuszu Energetycznego dzięki zacieśnieniu współpracy powiązania z JBR.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1040979.3

Wydatki kwalifikowalne: 1040979.3

Dofinansowanie: 718275.72

Dofinansowanie UE: 610534.36

Nazwa beneficjenta: Instytut Agroenergetyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7010268162

Kod pocztowy: 00-112

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.04.04.00-14-075/13-05 Linia technologiczna do produkcji nowego typu obiektywów dedykowanych do fotolitografii bezmaskowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-14-075/13-05

Tytuł projektu: Linia technologiczna do produkcji nowego typu obiektywów dedykowanych do fotolitografii bezmaskowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Józefów

Wartość ogółem: 14798786.18

Wydatki kwalifikowalne: 14426400

Dofinansowanie: 5765555

Dofinansowanie UE: 4900721.75

Nazwa beneficjenta: „SOLARIS OPTICS” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 1130018588

Kod pocztowy: 05-410

Miejscowość: Józefów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015radio horyzont, wzór półstrukturalny metanolu, program wsparcia przedsiębiorczości, skłądka zus 2019, migać, kamil góra, film boze ciałó 2019 polska opinie, altkom praca, lektoraty sgh, pakiet elektro msp, olimpiada 2016, koronawirus nowe ograniczenia, często wymyślamy własne słowa na określenie różnych pojęć, schematy p&id, plastimet okna…