Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Toruń / Powiat toruński,  Toruń

POIG.05.04.01-04-022/13-01 Uzyskanie ochrony patentowej w Rosji oraz Chinach na układ do wielopunktowego pomiaru temperatury

POIG.05.04.01-04-022/13-01 Uzyskanie ochrony patentowej w Rosji oraz Chinach na układ do wielopunktowego pomiaru temperatury

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-04-022/13-01

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej w Rosji oraz Chinach na układ do wielopunktowego pomiaru temperatury

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń

Gmina: M. Toruń

Wartość ogółem: 77123.9

Wydatki kwalifikowalne: 76523.9

Dofinansowanie: 53566.73

Dofinansowanie UE: 45531.72

Nazwa beneficjenta: Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd

NIP beneficjenta: 8790008163

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/1/2015


POIG.04.05.02-00-003/12-03 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-003/12-03

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 33093816.08

Wydatki kwalifikowalne: 26905541.5

Dofinansowanie: 10755446.35

Dofinansowanie UE: 9142129.39

Nazwa beneficjenta: PRO-CARS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6460010701

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/20/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013umcs pedagogika specjalna, umowa kupna sprzedaży laptopa, wctt, przygotowanie pedagogiczne, znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, suma e, wycofanie psychologia, rodzaj literacki z narracją, śledztwo a dochodzenie, konto imap czy pop3, niedzielski lublin, janusz slang, krzysztof gawrych, zadania kuratora rodzinnego, przykładowy klucz kategoryzacyjny, cku limanowa, wfis, wspolprace…