Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

POIG.05.04.01-04-002/10-02 Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku pt. Sposób korekcji wady wzroku

POIG.05.04.01-04-002/10-02 Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku pt. Sposób korekcji wady wzroku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-04-002/10-02

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wynalazku pt. Sposób korekcji wady wzroku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 54071.88

Wydatki kwalifikowalne: 54071.88

Dofinansowanie: 37850.31

Dofinansowanie UE: 32172.76

Nazwa beneficjenta: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr. med. Bartłomiej Kałużny

NIP beneficjenta: 5541051129

Kod pocztowy: 85-670

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.04.05.02-00-027/10-09 Centrum usług wspólnych w zakresie logistyki dla Grupy AB

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-027/10-09

Tytuł projektu: Centrum usług wspólnych w zakresie logistyki dla Grupy AB

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kobierzyce

Wartość ogółem: 128696594.59

Wydatki kwalifikowalne: 81204634.76

Dofinansowanie: 24361390.43

Dofinansowanie UE: 20707181.86

Nazwa beneficjenta: B2B IT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8951959918

Kod pocztowy: 55-040

Miejscowość: Magnice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015


POIG.04.05.02-00-048/12-04 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie D.A. Glass Doros Teodora

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-048/12-04

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie D.A. Glass Doros Teodora

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 17858909.85

Wydatki kwalifikowalne: 14336100

Dofinansowanie: 10035270

Dofinansowanie UE: 8529979.5

Nazwa beneficjenta: D.A. Glass Doros Teodora

NIP beneficjenta: 8130000882

Kod pocztowy: 35-205

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/29/2015


POIG.04.06.00-32-006/12-03 Inwestycja w innowacyjny produkt w firmie Apis Sp. z o.o. w oparciu o pierwsze wdrożenie wynalazków Wnioskodawcy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-32-006/12-03

Tytuł projektu: Inwestycja w innowacyjny produkt w firmie Apis Sp. z o.o. w oparciu o pierwsze wdrożenie wynalazków Wnioskodawcy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 49200000

Wydatki kwalifikowalne: 40000000

Dofinansowanie: 20000000

Dofinansowanie UE: 17000000

Nazwa beneficjenta: Apis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8882736166

Kod pocztowy: 87-860

Miejscowość: Chodecz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014gładysz, paznokcie żelowe co potrzeba, siłę, ocen rejestracje, północno-wschodni, blids burza, wypowiedzenie o pracę na czas nieokreślony, rutenistyka, dzienniczek praktyk technik administracji wypełniony, float tlumacz, ryzyko obligacji, kalendarz 2019 rok, iloczyn szeregów, programowanie aspektowe, reszta z dzielenia pewnej liczby m przez 6 jest 5…