Koronowo,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat bydgoski

POIG.05.04.01-04-001/10-02 Zgłoszenie wynalazku firmy KLAR-BUD Henryk Tworek pt. Sposób rekultywacji wysypisk odpadów. zwłaszcza odpadów komunalnych

POIG.05.04.01-04-001/10-02 Zgłoszenie wynalazku firmy KLAR-BUD Henryk Tworek pt. Sposób rekultywacji wysypisk odpadów. zwłaszcza odpadów komunalnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-04-001/10-02

Tytuł projektu: Zgłoszenie wynalazku firmy KLAR-BUD Henryk Tworek pt. Sposób rekultywacji wysypisk odpadów. zwłaszcza odpadów komunalnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Gmina: Koronowo

Wartość ogółem: 26356

Wydatki kwalifikowalne: 26356

Dofinansowanie: 18449.2

Dofinansowanie UE: 15681.82

Nazwa beneficjenta: KLAR-BUD Henryk Tworek

NIP beneficjenta: 9670303061

Kod pocztowy: 86-010

Miejscowość: Koronowo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat bydgoski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.04.03.00-00-950/11-05 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-950/11-05

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkogabarytowych elementów zespołów napędowych o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina: Pszczyna

Wartość ogółem: 8118368.12

Wydatki kwalifikowalne: 7882721.94

Dofinansowanie: 3941360.97

Dofinansowanie UE: 3350156.82

Nazwa beneficjenta: PATENTUS Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6381435033

Kod pocztowy: 43-200

Miejscowość: Pszczyna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014gospodarka i społeczeństwo w xviii wieku, maria 5, wyszukiwanie firm po dacie założenia, rhenus logistics goleniów, tężnie, anwa tech, art 229 kpc, ostatnia emerytura osoby zmarłej, dofinansowanie do firmy, weksel co to jest, biologia czlowieka, cieszyńskie zakłady kartoniarskie, justyne czy justynę, awizacje bsc, rozporządzenie ministra środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów 2019, cezas białystok, dokumentacja sanitarna według zasad dobrej praktyki higienicznej pdf, technologia chemiczna praca, genealodzy…