Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.05.04.01-02-302/12-02 Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w Wenezueli

POIG.05.04.01-02-302/12-02 Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w Wenezueli

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-302/12-02

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej wynalazku przez PLAZMATRONIKA NT sp. z o. o. w Wenezueli

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 21347

Wydatki kwalifikowalne: 17460

Dofinansowanie: 12222

Dofinansowanie UE: 10388.7

Nazwa beneficjenta: PLAZMATRONIKA NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8951747820

Kod pocztowy: 54-438

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.02-00-080/09-10 Budowa centrum badawczo – rozwojowego nowych technologii zasilania silników pojazdów mechanicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-080/09-10

Tytuł projektu: Budowa centrum badawczo – rozwojowego nowych technologii zasilania silników pojazdów mechanicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 19708705.47

Wydatki kwalifikowalne: 16044592.6

Dofinansowanie: 9626755.56

Dofinansowanie UE: 8182742.23

Nazwa beneficjenta: AC Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9661319418

Kod pocztowy: 15-181

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/15/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2013


POIG.05.02.00-00-011/08-05 Świadczenie nowych proinnowacyjnych usług doradczych z zakresu prawa własności intelektualnej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-011/08-05

Tytuł projektu: Świadczenie nowych proinnowacyjnych usług doradczych z zakresu prawa własności intelektualnej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 556529

Wydatki kwalifikowalne: 546529

Dofinansowanie: 546529

Dofinansowanie UE: 464549.65

Nazwa beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

NIP beneficjenta: 8130010538

Kod pocztowy: 35-959

Miejscowość: Rzeszów

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.05.01.00-00-199/11-02 Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży nawierzchni sportowych i rekreacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-199/11-02

Tytuł projektu: Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży nawierzchni sportowych i rekreacyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 772950

Wydatki kwalifikowalne: 772950

Dofinansowanie: 552135

Dofinansowanie UE: 469314.75

Nazwa beneficjenta: Fundacja Wspierania Powiązań Kooperacyjnych „TRATWA”

NIP beneficjenta: 7252057262

Kod pocztowy: 90-212

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014mini trans kalisz, choroby społeczne, 1.3, komisja do spraw stopni i tytułów, resocjalizacja w zakładach karnych, sjo wat, ania wyszkoni wiek, ocena ryzyka zawodowego kierowca samochodu ciężarowego, mandat posła, microsoft 365 teams, hiszpańska przekąska krzyżówka, próbna matura chemia, ewaluacja sjp, wzór decyzji o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego, zasady pisania dziennika, lobo sp z oo sp k…