Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.05.04.01-02-283/12-02 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: Realizowany przy pomocy komputera sposób na przechowywanie nieskończonej ilości danych w postaci mapy myśli w relacyjnych systemach bazodanowych

POIG.05.04.01-02-283/12-02 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: Realizowany przy pomocy komputera sposób na przechowywanie nieskończonej ilości danych w postaci mapy myśli w relacyjnych systemach bazodanowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-283/12-02

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku: Realizowany przy pomocy komputera sposób na przechowywanie nieskończonej ilości danych w postaci mapy myśli w relacyjnych systemach bazodanowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 172135

Wydatki kwalifikowalne: 172135

Dofinansowanie: 120494.5

Dofinansowanie UE: 102420.32

Nazwa beneficjenta: PILAB SA

NIP beneficjenta: 8943034318

Kod pocztowy: 54-427

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.04.01-02-140/13-00 Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych katalizatorów rutenowych przeznaczonych do stosowania w metatetycznych polimeryzacjach.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-140/13-00

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych katalizatorów rutenowych przeznaczonych do stosowania w metatetycznych polimeryzacjach.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 531900

Wydatki kwalifikowalne: 531900

Dofinansowanie: 372330

Dofinansowanie UE: 316480.5

Nazwa beneficjenta: Apeiron Synthesis S.A.

NIP beneficjenta: 8942967485

Kod pocztowy: 54-427

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.02-00-111/12-05 Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego SMT Software S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-111/12-05

Tytuł projektu: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego SMT Software S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Gmina: M. Olsztyn

Wartość ogółem: 3123690

Wydatki kwalifikowalne: 1890000

Dofinansowanie: 1134000

Dofinansowanie UE: 963900

Nazwa beneficjenta: Software Development Center S.A.

NIP beneficjenta: 8971724271

Kod pocztowy: 02-231

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/30/2015


POIG.05.01.00-00-105/10-06 Rozwój współpracy dla zapewnienia bezpieczeństwa i najlepszej jakosci leków roślinnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-105/10-06

Tytuł projektu: Rozwój współpracy dla zapewnienia bezpieczeństwa i najlepszej jakosci leków roślinnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 8293736.27

Wydatki kwalifikowalne: 8280181

Dofinansowanie: 8201263.3

Dofinansowanie UE: 6971073.8

Nazwa beneficjenta: Narodowy Instytut Leków

NIP beneficjenta: 5213212384

Kod pocztowy: 00-725

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.04.03.00-00-C41/12-04 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania osi pojemnika śmieciowego w firmie „PROPLAST”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-C41/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania osi pojemnika śmieciowego w firmie „PROPLAST”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat obornicki

Gmina: Oborniki

Wartość ogółem: 1357992.15

Wydatki kwalifikowalne: 1159000

Dofinansowanie: 463600

Dofinansowanie UE: 394060

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. „PROPLAST „- Mirosław Czerniak

NIP beneficjenta: 7780151906

Kod pocztowy: 62-002

Miejscowość: Suchy Las

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.05.01.00-00-043/12-02 Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności klastra „e-Commerce Connections

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-043/12-02

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności klastra „e-Commerce Connections

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Rokietnica

Wartość ogółem: 11111189

Wydatki kwalifikowalne: 8408800

Dofinansowanie: 7929200

Dofinansowanie UE: 6739820

Nazwa beneficjenta: SPEEDUP IQBATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7781461566

Kod pocztowy: 61-657

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015sytuacja epidemiologiczna w chorwacji, perswazje, cła, audytowanie, filmy na ytube, logistyka studia katowice, emtex bielsko, plany zajęć umcs, odmiany alotropowe, paremia, umowa kupna sprzedaży samochodu z wyłączeniem rękojmi pdf, może być in blanco, synonim realizacja, kobieta pod presją cda, bajka lublin, plan zajęć ue wroc, sad rejonowy w pulawach…