Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.05.04.01-02-141/13-00 Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla scavengerów rutenu.

POIG.05.04.01-02-141/13-00 Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla scavengerów rutenu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-141/13-00

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla scavengerów rutenu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 534900

Wydatki kwalifikowalne: 534900

Dofinansowanie: 374430

Dofinansowanie UE: 318265.5

Nazwa beneficjenta: Apeiron Synthesis S.A.

NIP beneficjenta: 8942967485

Kod pocztowy: 54-427

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/2/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.02-00-002/09-03 Utworzenie centrum badań i rozwoju komponentów foteli samochodowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-002/09-03

Tytuł projektu: Utworzenie centrum badań i rozwoju komponentów foteli samochodowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Gmina: Grójec

Wartość ogółem: 25983559.05

Wydatki kwalifikowalne: 15262518.24

Dofinansowanie: 6105007.3

Dofinansowanie UE: 5189256.2

Nazwa beneficjenta: Faurecia Grójec R&D Center S.A.

NIP beneficjenta: 8862584049

Kod pocztowy: 05-600

Miejscowość: Grójec

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat grójecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/25/2012


POIG.04.06.00-24-010/12-05 Dywersyfikacja działalności firmy w wyniku pierwszego wdrożenia wynalazków i produkcji innowacyjnych wyrobów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-24-010/12-05

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności firmy w wyniku pierwszego wdrożenia wynalazków i produkcji innowacyjnych wyrobów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 12125340

Wydatki kwalifikowalne: 9858000

Dofinansowanie: 4929000

Dofinansowanie UE: 4189650

Nazwa beneficjenta: Rosiński i S-ka Spółka Akcyjna Zakład Produkcji Opakowań

NIP beneficjenta: 5470245658

Kod pocztowy: 43-382

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.04.04.00-28-002/08-05 Uruchomienie produkcji wielkogabarytowych. unikatowych odlewów ze stopów żelaza dla energetyki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-28-002/08-05

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji wielkogabarytowych. unikatowych odlewów ze stopów żelaza dla energetyki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Elbląg

Gmina: M. Elbląg

Wartość ogółem: 86363800

Wydatki kwalifikowalne: 70790000

Dofinansowanie: 35395000

Dofinansowanie UE: 30085750

Nazwa beneficjenta: ALSTOM Power Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5780002163

Kod pocztowy: 00-124

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/17/2008

Data zakończenia realizacji: 5/30/2010wzór oswiadczenia, pasożyt w jelitach krzyżówka, argentyna przewodnik, tekstowo dumka na dwa serca, impostacja głosu ćwiczenia, pte, uzasadnienie wniosku o medal za długoletnią pracę wzór, warmińsko mazurskie gminy, odpowiedzi matura 2020, karty przeciwko ludzkości pdf chomikuj, analiza dynamiki bilansu, infrastruktura drogowa w polsce praca magisterska, zobowiązanie definicja, gdzie sprawdzić czy firma istnieje…