Dolnośląskie,  Powiat wałbrzyski,  Wałbrzych

POIG.05.04.01-02-101/08-01 Antyurazowe stabilizatory uchwytu rączki rakiety do tenisa ziemnego

POIG.05.04.01-02-101/08-01 Antyurazowe stabilizatory uchwytu rączki rakiety do tenisa ziemnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-101/08-01

Tytuł projektu: Antyurazowe stabilizatory uchwytu rączki rakiety do tenisa ziemnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wałbrzych

Gmina: M. Wałbrzych

Wartość ogółem: 23000

Wydatki kwalifikowalne: 21737.71

Dofinansowanie: 15217

Dofinansowanie UE: 12934.45

Nazwa beneficjenta: Draw Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8862804516

Kod pocztowy: 58-302

Miejscowość: Wałbrzych

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2009

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2008


POIG.04.04.00-30-051/13-07 Wzrost konkurencyjnosci firmy PLASTWIL poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-051/13-07

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjnosci firmy PLASTWIL poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Gmina: Ujście

Wartość ogółem: 10319700

Wydatki kwalifikowalne: 8340000

Dofinansowanie: 4170000

Dofinansowanie UE: 3544500

Nazwa beneficjenta: PLASTWIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7642634997

Kod pocztowy: 64-850

Miejscowość: Ujście

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2016


POIG.05.03.00-00-007/10-11 BIONANOPARK

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.03.00-00-007/10-11

Tytuł projektu: BIONANOPARK

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 178514136.46

Wydatki kwalifikowalne: 144534461.66

Dofinansowanie: 122854292.41

Dofinansowanie UE: 104426148.54

Nazwa beneficjenta: Binanopark Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7251870050

Kod pocztowy: 93-465

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/20/2008

Data zakończenia realizacji: 12/4/2015


POIG.04.05.02-00-008/08-17 Centrum Innowacji ATM

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-008/08-17

Tytuł projektu: Centrum Innowacji ATM

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 138452185

Wydatki kwalifikowalne: 112537000

Dofinansowanie: 25332078.7

Dofinansowanie UE: 21532266.89

Nazwa beneficjenta: ATM S.A.

NIP beneficjenta: 1130059989

Kod pocztowy: 04-186

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/8/2008

Data zakończenia realizacji: 9/21/2015wydział polityki społecznej lublin, rozporządzenia covid, dotacja na kapitał obrotowy mazowieckie, egzamin notarialny 2017 wyniki, prowadzenie działalności gospodarczej pdf, gospodarka ii rzeczypospolitej prezentacja, aplikacja sprawdzająca skład kosmetyków, szkoła nr 21 lublin, korozja metali, piosenka o imprezie, stopień utlenienia, dewolutywność, 10.04.2019, filmy przygodowe 2020, vii lo, zawieprzyce, procedura covid, prawo przyciągania największy klucz jego wykorzystania…