Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.05.04.01-02-004/11-10 Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wysoce aktywnych i polarnych katalizatorów do efektywnego prowadzenia procesu metatezy.

POIG.05.04.01-02-004/11-10 Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wysoce aktywnych i polarnych katalizatorów do efektywnego prowadzenia procesu metatezy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-004/11-10

Tytuł projektu: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla wysoce aktywnych i polarnych katalizatorów do efektywnego prowadzenia procesu metatezy.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 558900

Wydatki kwalifikowalne: 537900

Dofinansowanie: 376530

Dofinansowanie UE: 320050.5

Nazwa beneficjenta: Apeiron Synthesis S.A.

NIP beneficjenta: 8942967485

Kod pocztowy: 54-427

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-14-075/13-05 Linia technologiczna do produkcji nowego typu obiektywów dedykowanych do fotolitografii bezmaskowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-14-075/13-05

Tytuł projektu: Linia technologiczna do produkcji nowego typu obiektywów dedykowanych do fotolitografii bezmaskowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Józefów

Wartość ogółem: 14798786.18

Wydatki kwalifikowalne: 14426400

Dofinansowanie: 5765555

Dofinansowanie UE: 4900721.75

Nazwa beneficjenta: „SOLARIS OPTICS” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 1130018588

Kod pocztowy: 05-410

Miejscowość: Józefów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.04.04.00-26-006/13-07 Wdrożenie innowacyjnej na skalę światową technologii do produkcji biowęgla

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-26-006/13-07

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej na skalę światową technologii do produkcji biowęgla

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Gmina: Sędziszów

Wartość ogółem: 33862235

Wydatki kwalifikowalne: 10422000

Dofinansowanie: 6253200

Dofinansowanie UE: 5315220

Nazwa beneficjenta: Fluid Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6762433491

Kod pocztowy: 28-340

Miejscowość: Sędziszów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2016


POIG.04.05.02-00-084/12-07 Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii tworzyw sztucznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-084/12-07

Tytuł projektu: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii tworzyw sztucznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Gmina: Kańczuga

Wartość ogółem: 13067110

Wydatki kwalifikowalne: 10623666.67

Dofinansowanie: 4249466.67

Dofinansowanie UE: 3612046.67

Nazwa beneficjenta: MARMA Polskie Folie Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8130140614

Kod pocztowy: 02-676

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-12-038/13-01 Produkcja mebli z elementami metalowymi i szklanymi z grawerowaniem laserowym 3D wraz z nano-pigmentowaniem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-038/13-01

Tytuł projektu: Produkcja mebli z elementami metalowymi i szklanymi z grawerowaniem laserowym 3D wraz z nano-pigmentowaniem

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Gmina: Myślenice

Wartość ogółem: 82798600

Wydatki kwalifikowalne: 66600000

Dofinansowanie: 39960000

Dofinansowanie UE: 33966000

Nazwa beneficjenta: Fabryka Mebli Ryś Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

NIP beneficjenta: 6811873914

Kod pocztowy: 32-442

Miejscowość: Krzywaczka

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat myślenicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.01.00-00-104/11-02 Opracowanie strategii na rzecz upowszechnienia produktów z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu+

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-104/11-02

Tytuł projektu: Opracowanie strategii na rzecz upowszechnienia produktów z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu+

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1370510.43

Wydatki kwalifikowalne: 1070880.29

Dofinansowanie: 749616.2

Dofinansowanie UE: 637173.77

Nazwa beneficjenta: Polskie Centrum Promocji Miedzi sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8961000502

Kod pocztowy: 50-125

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


POIG.04.05.01-00-004/08-09 Budowa linii produkcyjnej nowatorskiego małego silnika benzynowego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.01-00-004/08-09

Tytuł projektu: Budowa linii produkcyjnej nowatorskiego małego silnika benzynowego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.01

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 1114816480

Wydatki kwalifikowalne: 668518000

Dofinansowanie: 100277700

Dofinansowanie UE: 85236045

Nazwa beneficjenta: FCA Powertrain Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5472091774

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014kierunkowy 42 zagranica jaki to kraj, podatek dochodowy jednoosobowa działalność gospodarcza, klasy angle’a, wskaźniki mikroekonomiczne, synonim w zakresie, umowa o dzieło a prawa autorskie, ustawa antyzatorowa, rynek pracodawcy, średnia wysokość polski, jabłonka, us pedagogika, rezydent kraju, red monika, warszawa urząd pracy, prosty biznes plan wzór, sky city, kombajn chodnikowy, australijski kuzyn strusia, rużnice, universal fibers gorzów praca…