Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.05.04.01-02-001/11-02 Wsparcie na uzyskanie patentu europejskiego w zakresie systemu zabezpieczenia produktów. zwłaszcza farmaceutycznych. przy wykorzystaniu ulotek informacyjnych

POIG.05.04.01-02-001/11-02 Wsparcie na uzyskanie patentu europejskiego w zakresie systemu zabezpieczenia produktów. zwłaszcza farmaceutycznych. przy wykorzystaniu ulotek informacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-02-001/11-02

Tytuł projektu: Wsparcie na uzyskanie patentu europejskiego w zakresie systemu zabezpieczenia produktów. zwłaszcza farmaceutycznych. przy wykorzystaniu ulotek informacyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.04.00

Poddziałanie: POIG.05.04.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 101242.38

Wydatki kwalifikowalne: 82306

Dofinansowanie: 49383.6

Dofinansowanie UE: 41976.06

Nazwa beneficjenta: KEA Spółka Jawna I.B.Baszak

NIP beneficjenta: 8950013257

Kod pocztowy: 51-008

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.06.00-14-010/12-01 Wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej firmy SORTER

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-14-010/12-01

Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej firmy SORTER

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Gmina: M. Radom

Wartość ogółem: 17976450

Wydatki kwalifikowalne: 14615000

Dofinansowanie: 7307500

Dofinansowanie UE: 6211375

Nazwa beneficjenta: SORTER S. C KONRAD GRZESZCZYK. MICHAŁ ZIOMEK

NIP beneficjenta: 9482565081

Kod pocztowy: 26-600

Miejscowość: Radom

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Radom

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/17/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.06.00-14-012/12-06 Giętki laminat wstęgowy o kontrolowanym uwalnianiu substancji zapachowej i jego zastosowanie. jako materiału opakowaniowego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-14-012/12-06

Tytuł projektu: Giętki laminat wstęgowy o kontrolowanym uwalnianiu substancji zapachowej i jego zastosowanie. jako materiału opakowaniowego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski

Gmina: Nowy Dwór Mazowiecki

Wartość ogółem: 22849895.4

Wydatki kwalifikowalne: 17893800

Dofinansowanie: 7174500

Dofinansowanie UE: 6098325

Nazwa beneficjenta: DRUKPOL.FLEXO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.

NIP beneficjenta: 5311688030

Kod pocztowy: 05-100

Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski / Powiat nowodworski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/5/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-28-010/08-12 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i Badawczo-Rozwojowej przedsiębiorstwa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-28-010/08-12

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i Badawczo-Rozwojowej przedsiębiorstwa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Dobre Miasto

Wartość ogółem: 11402977.15

Wydatki kwalifikowalne: 8353611

Dofinansowanie: 5847527.7

Dofinansowanie UE: 4970398.54

Nazwa beneficjenta: BOGART Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7393070709

Kod pocztowy: 11-040

Miejscowość: Nowa Wieś Mała

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/21/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


POIG.04.06.00-02-010/12-07 Wdrożenie opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni zbożowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-02-010/12-07

Tytuł projektu: Wdrożenie opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni zbożowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Chojnów

Wartość ogółem: 23269140

Wydatki kwalifikowalne: 18918000

Dofinansowanie: 9459000

Dofinansowanie UE: 8040150

Nazwa beneficjenta: Feerum Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6912374093

Kod pocztowy: 59-225

Miejscowość: Chojnów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.04.04.00-20-012/08-11 WPROWADZENIE PRODUKCJI IMPLANTÓW DO OSTEOSYNTEZY BLOKOWANEJ URAZÓW KOŚCI

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-20-012/08-11

Tytuł projektu: WPROWADZENIE PRODUKCJI IMPLANTÓW DO OSTEOSYNTEZY BLOKOWANEJ URAZÓW KOŚCI

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Juchnowiec Kościelny

Wartość ogółem: 27137644.24

Wydatki kwalifikowalne: 19752800.68

Dofinansowanie: 11851680.41

Dofinansowanie UE: 10073928.35

Nazwa beneficjenta: „CHM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9661176019

Kod pocztowy: 16-061

Miejscowość: Lewickie

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/25/2012


POIG.05.01.00-00-071/12-02 Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego „Żywność dla Zdrowia FOOD4GOOD”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-071/12-02

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności powiązania kooperacyjnego „Żywność dla Zdrowia FOOD4GOOD”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 11671080

Wydatki kwalifikowalne: 9546000

Dofinansowanie: 9319000

Dofinansowanie UE: 7921150

Nazwa beneficjenta: Centrum Wspierania Innowacji NOVOTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9680933987

Kod pocztowy: 62-800

Miejscowość: Pawłówek

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.01.00-00-040/12-05 Centrum Technologii Energetycznych. faza II – w stronę specjalizacji fotowoltaicznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-040/12-05

Tytuł projektu: Centrum Technologii Energetycznych. faza II – w stronę specjalizacji fotowoltaicznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnica

Wartość ogółem: 11636966.65

Wydatki kwalifikowalne: 11636966.65

Dofinansowanie: 11565086.65

Dofinansowanie UE: 9830323.65

Nazwa beneficjenta: Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna przedsiębiorczość”

NIP beneficjenta: 8841003900

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/30/2015


POIG.04.04.00-30-037/09-14 Budowa Zakładu produkującego nowoczesne materiały budowlane z zastosowaniem innowacyjnej technologii.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-037/09-14

Tytuł projektu: Budowa Zakładu produkującego nowoczesne materiały budowlane z zastosowaniem innowacyjnej technologii.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Konin

Gmina: M. Konin

Wartość ogółem: 13299400

Wydatki kwalifikowalne: 10630000

Dofinansowanie: 6286000

Dofinansowanie UE: 5343100

Nazwa beneficjenta: WAPECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1132631608

Kod pocztowy: 02-913

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/20/2015pełnomocnictwo skarbowe, podaj przykłady sytuacji w których takie elementy wyglądu jak ubiór, noc biologów 2018 lublin, kiedy powstalo onz, dolina krzemowa usa, uprawnienia do latania dronem, kpir co to, uniewinnienie kpk, konsulat rp w odessie, przeznaczenie po angielsku, up mysłowice 1, unia ares, studia chemia kryminalistyczna, w lutym poparcie dla partii postępu deklarowało 25…