Czechowice-Dziedzice,  Powiat bielski,  Śląskie

POIG.05.03.00-00-008/10-07 Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

POIG.05.03.00-00-008/10-07 Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.03.00-00-008/10-07

Tytuł projektu: Utworzenie infrastruktury Śląskiego Centrum Naukowo – Technologicznego Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Czechowice-Dziedzice

Wartość ogółem: 68725662.27

Wydatki kwalifikowalne: 56213494.8

Dofinansowanie: 47781470.58

Dofinansowanie UE: 40614249.99

Nazwa beneficjenta: Śląskie Centrum Naukowo- Technologiczne Przemysłu Lotniczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6521699626

Kod pocztowy: 43-502

Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.04.04.00-30-028/13-05 Innowacyjne technologie w procesie produkcji opakowań z mikrofali kaszerowanej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-028/13-05

Tytuł projektu: Innowacyjne technologie w procesie produkcji opakowań z mikrofali kaszerowanej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Tarnowo Podgórne

Wartość ogółem: 21571900

Wydatki kwalifikowalne: 17530000

Dofinansowanie: 7012000

Dofinansowanie UE: 5960200

Nazwa beneficjenta: DOT2DOT Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5272722129

Kod pocztowy: 62-081

Miejscowość: Przeźmierowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 12/13/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.04.00-30-015/13-02 Zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie na rynku światowym innowacyjnych klocków hamulcowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-015/13-02

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie na rynku światowym innowacyjnych klocków hamulcowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat chodzieski

Gmina: Budzyń

Wartość ogółem: 20675100

Wydatki kwalifikowalne: 19630800

Dofinansowanie: 7852320

Dofinansowanie UE: 6674472

Nazwa beneficjenta: LUMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7642400940

Kod pocztowy: 64-840

Miejscowość: Budzyń

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat chodzieski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.05.02.00-00-029/10-03 Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo – zachodniej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-029/10-03

Tytuł projektu: Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo – zachodniej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat m. Zielona Góra

Gmina: M. Zielona Góra

Wartość ogółem: 945533.33

Wydatki kwalifikowalne: 945533.33

Dofinansowanie: 945533.33

Dofinansowanie UE: 803703.33

Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.

NIP beneficjenta: 6910202465

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.04.04.00-30-015/13-02 Zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie na rynku światowym innowacyjnych klocków hamulcowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-015/13-02

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie na rynku światowym innowacyjnych klocków hamulcowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat chodzieski

Gmina: Budzyń

Wartość ogółem: 20675100

Wydatki kwalifikowalne: 19630800

Dofinansowanie: 7852320

Dofinansowanie UE: 6674472

Nazwa beneficjenta: LUMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7642400940

Kod pocztowy: 64-840

Miejscowość: Budzyń

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat chodzieski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.04.06.00-18-004/12-02 Wdrożenie produkcji donic z warstwą nawilżająco/nawożącą z superabsorpcyjnego nanokompozytu polimerowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-18-004/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie produkcji donic z warstwą nawilżająco/nawożącą z superabsorpcyjnego nanokompozytu polimerowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 11316000

Wydatki kwalifikowalne: 9200000

Dofinansowanie: 4600000

Dofinansowanie UE: 3910000

Nazwa beneficjenta: ZMM MAXPOL ZPCHR Andrzej Polak

NIP beneficjenta: 8130137664

Kod pocztowy: 35-206

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.04.04.00-30-051/13-07 Wzrost konkurencyjnosci firmy PLASTWIL poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-051/13-07

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjnosci firmy PLASTWIL poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Gmina: Ujście

Wartość ogółem: 10319700

Wydatki kwalifikowalne: 8340000

Dofinansowanie: 4170000

Dofinansowanie UE: 3544500

Nazwa beneficjenta: PLASTWIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7642634997

Kod pocztowy: 64-850

Miejscowość: Ujście

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat pilski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2016


POIG.04.04.00-28-010/08-12 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i Badawczo-Rozwojowej przedsiębiorstwa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-28-010/08-12

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i Badawczo-Rozwojowej przedsiębiorstwa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Dobre Miasto

Wartość ogółem: 11402977.15

Wydatki kwalifikowalne: 8353611

Dofinansowanie: 5847527.7

Dofinansowanie UE: 4970398.54

Nazwa beneficjenta: BOGART Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7393070709

Kod pocztowy: 11-040

Miejscowość: Nowa Wieś Mała

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/21/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016muzyka do prezentacji, ochrona patentowa, praca księgowość, aktualna godzina w australii, księga strachów pdf, wypożyczyć, raport wojsko, ambasada egiptu w polsce, przemiany w przemyśle i usługach sprawdzian, rejestr radców prawnych, zagrożenia epidemiologiczne, pigułka gwa działanie, ilu jest polaków 2019, niezgodność towaru z umową, nowy film 2017, jak usunac strone word, wielkie kłamstweka, kongres wiedeński prezentacja, naród, poziomy wykształcenia, powiedz dlaczego doszło do wybuchu rewolucji francuskiej…