Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.05.03.00-00-005/09-14 Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia

POIG.05.03.00-00-005/09-14 Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.03.00-00-005/09-14

Tytuł projektu: Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 200898315.67

Wydatki kwalifikowalne: 157903707.97

Dofinansowanie: 128928377.55

Dofinansowanie UE: 109589120.91

Nazwa beneficjenta: Data Techno Park Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8992547331

Kod pocztowy: 50-556

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2007

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.04.00-12-050/09-08 Wprowadzenie nowych na świecie produktów przy zastosowaniu innowacyjnych technologii.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-050/09-08

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowych na świecie produktów przy zastosowaniu innowacyjnych technologii.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Gmina: Korzenna

Wartość ogółem: 16019705.39

Wydatki kwalifikowalne: 12900000

Dofinansowanie: 9030000

Dofinansowanie UE: 7675500

Nazwa beneficjenta: GRAND Andrzej Grygiel

NIP beneficjenta: 7340000942

Kod pocztowy: 33-322

Miejscowość: Korzenna

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.04.04.00-30-002/08-11 Nowy wymiar siedzenia – wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji krzeseł

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-002/08-11

Tytuł projektu: Nowy wymiar siedzenia – wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji krzeseł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Gmina: Turek – miasto

Wartość ogółem: 45146588

Wydatki kwalifikowalne: 31235028.61

Dofinansowanie: 12494011.44

Dofinansowanie UE: 10619909.72

Nazwa beneficjenta: PROFIM Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6680000366

Kod pocztowy: 62-700

Miejscowość: Turek

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.04.05.01-00-015/12-09 Rozbudowa zakładu produkcji innowacyjnych opon i bieżników do recyclingu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.01-00-015/12-09

Tytuł projektu: Rozbudowa zakładu produkcji innowacyjnych opon i bieżników do recyclingu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.01

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Stargard Szczeciński – miasto

Wartość ogółem: 534851109

Wydatki kwalifikowalne: 434788300

Dofinansowanie: 123132046.56

Dofinansowanie UE: 104662239.57

Nazwa beneficjenta: Bridgestone Stargard Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8542289550

Kod pocztowy: 73-110

Miejscowość: Stargard Szczeciński

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/24/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/26/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/22/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.05.02.00-00-025/08-07 Konfigurowanie Procesowe Produktów Sieciowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-025/08-07

Tytuł projektu: Konfigurowanie Procesowe Produktów Sieciowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 7722650

Wydatki kwalifikowalne: 7722650

Dofinansowanie: 7722650

Dofinansowanie UE: 6564252.5

Nazwa beneficjenta: Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy

NIP beneficjenta: 8841003900

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/20/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.04.06.00-30-023/12-03 Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-30-023/12-03

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat wschowski

Gmina: Wschowa

Wartość ogółem: 21894000

Wydatki kwalifikowalne: 17800000

Dofinansowanie: 8900000

Dofinansowanie UE: 7565000

Nazwa beneficjenta: Elektrobud S.A.

NIP beneficjenta: 9251866316

Kod pocztowy: 67-400

Miejscowość: Przyczyna Dolna

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat wschowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.05.01.00-00-104/11-02 Opracowanie strategii na rzecz upowszechnienia produktów z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu+

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-104/11-02

Tytuł projektu: Opracowanie strategii na rzecz upowszechnienia produktów z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu+

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1370510.43

Wydatki kwalifikowalne: 1070880.29

Dofinansowanie: 749616.2

Dofinansowanie UE: 637173.77

Nazwa beneficjenta: Polskie Centrum Promocji Miedzi sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8961000502

Kod pocztowy: 50-125

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013premedykacja u psa, mnsp, medica gorzów, nowe piosenki disco polo 2018, filmy lgbt 2016, pożyczka dla firm 5000, rozwiązanie umowy multimedia wzór, co nas zabija i co sprawia że żyjemy wiecznie, komunikacja interpersonalna definicja, poszczególnych, eksperyment z kryształkami soli, tarcza 4.0 zwolnienia, przemiany w przemyśle i usługach sprawdzian, radio praca, liczby od 0 do 100 po angielsku, pzu pl, ue katowice plan…