Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.05.03.00-00-004/09-09 Rozbudowa Jagiellońskiwgo Parku i Inkubatora Technologii – Life Science.

POIG.05.03.00-00-004/09-09 Rozbudowa Jagiellońskiwgo Parku i Inkubatora Technologii – Life Science.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.03.00-00-004/09-09

Tytuł projektu: Rozbudowa Jagiellońskiwgo Parku i Inkubatora Technologii – Life Science.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 171938795.57

Wydatki kwalifikowalne: 140260034.07

Dofinansowanie: 119221028.96

Dofinansowanie UE: 101337874.61

Nazwa beneficjenta: Jagiellońskie Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6762266685

Kod pocztowy: 30-348

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/7/2015


POIG.04.04.00-20-023/09-11 Wdrożenie innowacyjnej usługi węgloutwardzania powierzchniowego części metodą PreNitLPC

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-20-023/09-11

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej usługi węgloutwardzania powierzchniowego części metodą PreNitLPC

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 70267217.6

Wydatki kwalifikowalne: 57096080

Dofinansowanie: 39815256

Dofinansowanie UE: 33842967.6

Nazwa beneficjenta: „HARTOWNIA BIAŁYSTOK” SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9662006816

Kod pocztowy: 15-113

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014


POIG.04.04.00-22-001/09-04 Rozbudowa przedsiębiorstwa oraz wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji zabawek w TREFL S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-22-001/09-04

Tytuł projektu: Rozbudowa przedsiębiorstwa oraz wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji zabawek w TREFL S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 28394280

Wydatki kwalifikowalne: 23233329.18

Dofinansowanie: 9293331.67

Dofinansowanie UE: 7899331.92

Nazwa beneficjenta: Trefl SA

NIP beneficjenta: 5851357118

Kod pocztowy: 81-810

Miejscowość: Sopot

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Sopot

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.05.02.00-00-011/08-05 Świadczenie nowych proinnowacyjnych usług doradczych z zakresu prawa własności intelektualnej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-011/08-05

Tytuł projektu: Świadczenie nowych proinnowacyjnych usług doradczych z zakresu prawa własności intelektualnej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 556529

Wydatki kwalifikowalne: 546529

Dofinansowanie: 546529

Dofinansowanie UE: 464549.65

Nazwa beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

NIP beneficjenta: 8130010538

Kod pocztowy: 35-959

Miejscowość: Rzeszów

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.04.05.01-00-011/12-06 Instalacja oczyszczania gazu koksowniczego w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.01-00-011/12-06

Tytuł projektu: Instalacja oczyszczania gazu koksowniczego w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 210626922

Wydatki kwalifikowalne: 171241400

Dofinansowanie: 51372420

Dofinansowanie UE: 51372420

Nazwa beneficjenta: Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213452579

Kod pocztowy: 00-867

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/3/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.05.02-00-088/09-14 Utworzenie Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie inżynierii wspomagania decyzji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-088/09-14

Tytuł projektu: Utworzenie Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie inżynierii wspomagania decyzji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 33618805.65

Wydatki kwalifikowalne: 18097250.74

Dofinansowanie: 7238900.3

Dofinansowanie UE: 6153065.25

Nazwa beneficjenta: McKinsey Knowledge Center Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252463819

Kod pocztowy: 50-365

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/25/2015


POIG.04.04.00-20-005/09-17 Wdrożenie autorskiej technologii produkcji etykiet o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-20-005/09-17

Tytuł projektu: Wdrożenie autorskiej technologii produkcji etykiet o obniżonej migracji substancji niskocząsteczkowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Supraśl

Wartość ogółem: 31333914.93

Wydatki kwalifikowalne: 26187000

Dofinansowanie: 13093500

Dofinansowanie UE: 11129475

Nazwa beneficjenta: Multi Packaging Solutions Bialystok Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9661723504

Kod pocztowy: 15-521

Miejscowość: Zaścianki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2009

Data zakończenia realizacji: 8/30/2013


POIG.04.04.00-18-008/09-07 Inwestycja w innowacyjną technologię produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-008/09-07

Tytuł projektu: Inwestycja w innowacyjną technologię produkcji opakowań z tworzyw sztucznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 14206000

Wydatki kwalifikowalne: 11500000

Dofinansowanie: 6900000

Dofinansowanie UE: 5865000

Nazwa beneficjenta: KWARCSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5170003690

Kod pocztowy: 00-893

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013


POIG.04.05.02-00-004/12-13 Utworzenie Centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w Synthos S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-004/12-13

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w Synthos S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Gmina: Oświęcim

Wartość ogółem: 74377979.39

Wydatki kwalifikowalne: 60679196.43

Dofinansowanie: 30339598.21

Dofinansowanie UE: 25788658.48

Nazwa beneficjenta: Synthos S.A.

NIP beneficjenta: 5490002108

Kod pocztowy: 32-600

Miejscowość: Oświęcim

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015umcs lublin irk, niemcy po niemiecku, akwarele zespół, female, in blanco umowa, data śmierci a emerytura, samotni po 50 ce, muzeum żab, anna cieślińska instagram, urlop macierzyński i rodzicielski 2020, system windows nie wykrył automatycznie ustawień serwera proxy sieci windows 10, księga znaku, karty ekuz, raport technologiczny, motyw książki w filmie, rozwoj ang, 2 dni, power prz, akcyza ile procent, podaj nazwę piętra które występuje w alpach a nie występuje w tatrach, uzupełnij puste rubryki na wyciągu z konta bankowego pana króla, yours faithfully…