Gdynia,  Pomorskie,  Powiat m. Gdynia

POIG.05.03.00-00-001/09-18 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa – etap 3

POIG.05.03.00-00-001/09-18 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa – etap 3

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.03.00-00-001/09-18

Tytuł projektu: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – rozbudowa – etap 3

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 167894104.19

Wydatki kwalifikowalne: 136663028.59

Dofinansowanie: 116163574.3

Dofinansowanie UE: 98739038.15

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – Gdynia Jednostka Budżetowa

NIP beneficjenta: 5862138302

Kod pocztowy: 81-451

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/14/2007

Data zakończenia realizacji: 11/23/2015


POIG.04.04.00-24-053/13-02 „Wdrożenie innowacyjnej technologii spieniania szkła w celu wytworzenia nowego produktu „

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-053/13-02

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii spieniania szkła w celu wytworzenia nowego produktu „

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Gmina: Radzionków

Wartość ogółem: 10390000

Wydatki kwalifikowalne: 10360000

Dofinansowanie: 4684000

Dofinansowanie UE: 3981400

Nazwa beneficjenta: „HOGER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5751722050

Kod pocztowy: 42-700

Miejscowość: Lubliniec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.06.00-24-010/12-05 Dywersyfikacja działalności firmy w wyniku pierwszego wdrożenia wynalazków i produkcji innowacyjnych wyrobów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-24-010/12-05

Tytuł projektu: Dywersyfikacja działalności firmy w wyniku pierwszego wdrożenia wynalazków i produkcji innowacyjnych wyrobów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 12125340

Wydatki kwalifikowalne: 9858000

Dofinansowanie: 4929000

Dofinansowanie UE: 4189650

Nazwa beneficjenta: Rosiński i S-ka Spółka Akcyjna Zakład Produkcji Opakowań

NIP beneficjenta: 5470245658

Kod pocztowy: 43-382

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.04.04.00-30-015/08-08 „Produkcja wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych żelbetowych w oparciu o innowacyjne rozwiązania”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-015/08-08

Tytuł projektu: „Produkcja wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych żelbetowych w oparciu o innowacyjne rozwiązania”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 29887582.44

Wydatki kwalifikowalne: 24270328

Dofinansowanie: 14560306.8

Dofinansowanie UE: 12376260.78

Nazwa beneficjenta: Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji Spółka z ograniczoną odpoweidzialnością

NIP beneficjenta: 7811822432

Kod pocztowy: 60-462

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012mariola z drwali kim jest, up łódź 71, 8 czerwca, podatek 2014, t dla fizyka, e medycyna eu, www. youtube.pl, linie harrisa, implikować, pracownikom, list intencyjny o współpracy, gospodarki świata 2018, flesz, ebsco swps…