Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.05.02.00-00-030/10-02 Budowa i wdrożenie proinnowacyjnych usług optymalizacji dla MŚP opartych na zintegrowanym systemie eksperckim

POIG.05.02.00-00-030/10-02 Budowa i wdrożenie proinnowacyjnych usług optymalizacji dla MŚP opartych na zintegrowanym systemie eksperckim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-030/10-02

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie proinnowacyjnych usług optymalizacji dla MŚP opartych na zintegrowanym systemie eksperckim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 6822900

Wydatki kwalifikowalne: 6822900

Dofinansowanie: 6822900

Dofinansowanie UE: 5799465

Nazwa beneficjenta: Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7781066806

Kod pocztowy: 61-626

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014


POIG.05.02.00-00-003/09-07 Droga do Polski Przedsiębiorczej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-003/09-07

Tytuł projektu: Droga do Polski Przedsiębiorczej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 76992084.21

Wydatki kwalifikowalne: 65068326.48

Dofinansowanie: 65068326.48

Dofinansowanie UE: 55308077.51

Nazwa beneficjenta: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 5242495143

Kod pocztowy: 00-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-28-010/08-12 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i Badawczo-Rozwojowej przedsiębiorstwa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-28-010/08-12

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i Badawczo-Rozwojowej przedsiębiorstwa.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Dobre Miasto

Wartość ogółem: 11402977.15

Wydatki kwalifikowalne: 8353611

Dofinansowanie: 5847527.7

Dofinansowanie UE: 4970398.54

Nazwa beneficjenta: BOGART Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7393070709

Kod pocztowy: 11-040

Miejscowość: Nowa Wieś Mała

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/21/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


POIG.04.04.00-14-014/13-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji taśmy stalowej i zasadniczo ulepszonych wyrobów na jej bazie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-14-014/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji taśmy stalowej i zasadniczo ulepszonych wyrobów na jej bazie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Gmina: M. Płock

Wartość ogółem: 42169134.4

Wydatki kwalifikowalne: 39550000

Dofinansowanie: 19770000

Dofinansowanie UE: 16804500

Nazwa beneficjenta: NOVA-STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7742786436

Kod pocztowy: 09-407

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2016


POIG.04.04.00-22-001/09-04 Rozbudowa przedsiębiorstwa oraz wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji zabawek w TREFL S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-22-001/09-04

Tytuł projektu: Rozbudowa przedsiębiorstwa oraz wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji zabawek w TREFL S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 28394280

Wydatki kwalifikowalne: 23233329.18

Dofinansowanie: 9293331.67

Dofinansowanie UE: 7899331.92

Nazwa beneficjenta: Trefl SA

NIP beneficjenta: 5851357118

Kod pocztowy: 81-810

Miejscowość: Sopot

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Sopot

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/16/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011wsei kraków, wierzbick, wydział humanistyczny umcs, kierunkowy 91 jaki kraj, zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku, media społecznościowe w marketingu, przełożone, handlopex kielce, brak wymaganego sterownika urządzenia stacji dysków cd dvd windows 7, www.moje.pzu.pl, dopłaty po 2020, dubaj zjednoczone emiraty arabskie, parp praca…