Dolnośląskie,  Legnica,  Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

POIG.05.02.00-00-029/10-03 Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo – zachodniej.

POIG.05.02.00-00-029/10-03 Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo – zachodniej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-029/10-03

Tytuł projektu: Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo – zachodniej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 945533.33

Wydatki kwalifikowalne: 945533.33

Dofinansowanie: 945533.33

Dofinansowanie UE: 803703.33

Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.

NIP beneficjenta: 6910202465

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/2/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.04.04.00-26-003/09-10 Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-26-003/09-10

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat opatowski

Gmina: Ożarów

Wartość ogółem: 63648620

Wydatki kwalifikowalne: 51771000

Dofinansowanie: 31062600

Dofinansowanie UE: 26403210

Nazwa beneficjenta: Mo-Bruk Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7343294252

Kod pocztowy: 33-322

Miejscowość: Korzenna

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowosądecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/20141m2 ile to cm2, maj 2018 matematyka, stanisław żukowski pwr, inspiracja sjp, praca socjalna studia, poczta zeus umcs, pzu umawianie wizyt, niemiecka strona motoryzacyjna, 14 letni gej, python od podstaw pdf, projekt inzynierski, umcs rektorskie, www.szybkiangielski.pl, zarządzanie flotą samochodową pdf, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, platforma finansowa, na skróty, henniger investment s.a., inżynieria bioprocesowa, selvita forum, koch lubi szanuje, dofinansowanie do działalności, i lo lublin, co to jest umowa, października, wojtczak, paragraf 148 chomikuj…