Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.02.00-00-028/10-03 Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą

POIG.05.02.00-00-028/10-03 Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-028/10-03

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 8996400

Wydatki kwalifikowalne: 8996400

Dofinansowanie: 8996400

Dofinansowanie UE: 7646940

Nazwa beneficjenta: Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

NIP beneficjenta: 5252424506

Kod pocztowy: 00-043

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.04.06.00-24-009/12-07 Innowacyjny układ stabilizacji klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-24-009/12-07

Tytuł projektu: Innowacyjny układ stabilizacji klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 5505480

Wydatki kwalifikowalne: 4476000

Dofinansowanie: 2238000

Dofinansowanie UE: 1902300

Nazwa beneficjenta: Eko-Klimat Automatyka s.c. Jerzy Paliczka. Karol Paliczka. Adrian Paliczka

NIP beneficjenta: 6312542263

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/22/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/15/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.04.00-24-033/13-01 Wdrożenie technologii Inteligentnego Systemu Monitoringu 3D i Analiz Big Data w LGBS Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-033/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii Inteligentnego Systemu Monitoringu 3D i Analiz Big Data w LGBS Polska Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 10053100

Wydatki kwalifikowalne: 8346000

Dofinansowanie: 3338400

Dofinansowanie UE: 2837640

Nazwa beneficjenta: EUVIC SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 9691411637

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-22-022/13-07 Wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania termoformowalnej folii PCV w wysokim połysku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-22-022/13-07

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii nakładania termoformowalnej folii PCV w wysokim połysku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Wejherowo

Wartość ogółem: 14021900

Wydatki kwalifikowalne: 11172300

Dofinansowanie: 4468920

Dofinansowanie UE: 3798582

Nazwa beneficjenta: „Interdrex” Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

NIP beneficjenta: 5860008251

Kod pocztowy: 84-206

Miejscowość: Bieszkowice

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/9/2013

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015


POIG.04.05.02-00-004/12-13 Utworzenie Centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w Synthos S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-004/12-13

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w Synthos S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Gmina: Oświęcim

Wartość ogółem: 74377979.39

Wydatki kwalifikowalne: 60679196.43

Dofinansowanie: 30339598.21

Dofinansowanie UE: 25788658.48

Nazwa beneficjenta: Synthos S.A.

NIP beneficjenta: 5490002108

Kod pocztowy: 32-600

Miejscowość: Oświęcim

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015dolce gusto jak rozebrać, izrael sytuacja polityczna, centrum usług dydaktycznych rzeszów, wdr kraków, polonia.de, bank spoldzielczy szczytno, harmonia staff, gametorrent.co, pozytywizm, inwestycje w polsce wykres, połącz strzałkami miejsca i daty kataklizmów, ppp żywiec, sanktuarium matki bożej kębelskiej w wąwolnicy, poddasz, potwierdzenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dofinansowania unijne, społeczeństwo informacyjne pdf, energia jonizacji, go to brand 2019, uwięzione serial, umcs politologia, wojskowe powitanie krzyżówka, ministerstwo funduszy i polityki regionalnej…