Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.02.00-00-017/10-05 Katalizator inwestycji – usługi doradcze dla MSP w zakresie pozyskania kapitału zewnętrznego.

POIG.05.02.00-00-017/10-05 Katalizator inwestycji – usługi doradcze dla MSP w zakresie pozyskania kapitału zewnętrznego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-017/10-05

Tytuł projektu: Katalizator inwestycji – usługi doradcze dla MSP w zakresie pozyskania kapitału zewnętrznego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 6506388.57

Wydatki kwalifikowalne: 5820700

Dofinansowanie: 5820700

Dofinansowanie UE: 4947595

Nazwa beneficjenta: Fundacja Obserwatorium Zarządzania

NIP beneficjenta: 7010000181

Kod pocztowy: 02-844

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.04.04.00-24-031/09-14 Wdrożenie innowacyjnej. energooszczędnej technologii tłoczenia blach na prasach z serwonapędami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-031/09-14

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej. energooszczędnej technologii tłoczenia blach na prasach z serwonapędami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 29024850

Wydatki kwalifikowalne: 23762500

Dofinansowanie: 11881250

Dofinansowanie UE: 10099062.5

Nazwa beneficjenta: POLMOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9372385461

Kod pocztowy: 43-391

Miejscowość: Mazańcowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015


POIG.05.01.00-00-036/12-03 Program rozwoju Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego. Etap II.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-036/12-03

Tytuł projektu: Program rozwoju Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego. Etap II.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Gmina: Łańcut

Wartość ogółem: 5354115

Wydatki kwalifikowalne: 5354115

Dofinansowanie: 5151045

Dofinansowanie UE: 4378388.25

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie B-4

NIP beneficjenta: 8131644630

Kod pocztowy: 35-005

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/16/2015


POIG.04.03.00-00-C41/12-04 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania osi pojemnika śmieciowego w firmie „PROPLAST”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-C41/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania osi pojemnika śmieciowego w firmie „PROPLAST”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat obornicki

Gmina: Oborniki

Wartość ogółem: 1357992.15

Wydatki kwalifikowalne: 1159000

Dofinansowanie: 463600

Dofinansowanie UE: 394060

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. „PROPLAST „- Mirosław Czerniak

NIP beneficjenta: 7780151906

Kod pocztowy: 62-002

Miejscowość: Suchy Las

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.04.04.00-24-031/09-14 Wdrożenie innowacyjnej. energooszczędnej technologii tłoczenia blach na prasach z serwonapędami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-031/09-14

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej. energooszczędnej technologii tłoczenia blach na prasach z serwonapędami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 29024850

Wydatki kwalifikowalne: 23762500

Dofinansowanie: 11881250

Dofinansowanie UE: 10099062.5

Nazwa beneficjenta: POLMOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9372385461

Kod pocztowy: 43-391

Miejscowość: Mazańcowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2015przelicznik kg na tony, instytut pedagogiki uwr, wojny bałkańskie, umcs prawo rekrutacja, www fn org pl, postawa przedsiębiorcza, grzywna za wykroczenie, aktywność poznawcza, jednym z produktów przetwórstwa ropy naftowej jest, motywacja psychologia, alsecco kostrzyn, droga ekspresowa jednojezdniowa, prawo o notariacie, rodo wzór zgody, renta rodzinna dla wdowy, związki frazeologiczne miłość, gwałt po angielsku, służba celna biała podlaska, eschatologiczny, temperatura w europie, rozporzadzenia ue…