Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.05.02.00-00-017/09-05 Centrum Promocji i Wsparcia Innowacyjności Organizacyjnej Przedsiębiorstw – stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami

POIG.05.02.00-00-017/09-05 Centrum Promocji i Wsparcia Innowacyjności Organizacyjnej Przedsiębiorstw – stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-017/09-05

Tytuł projektu: Centrum Promocji i Wsparcia Innowacyjności Organizacyjnej Przedsiębiorstw – stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2014800

Wydatki kwalifikowalne: 2014800

Dofinansowanie: 2014800

Dofinansowanie UE: 1712580

Nazwa beneficjenta: WIELKOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

NIP beneficjenta: 7770006278

Kod pocztowy: 60-734

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: organizacja pracodawców

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.05.01.00-00-139/11-06 Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-139/11-06

Tytuł projektu: Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 22086053.41

Wydatki kwalifikowalne: 15051457.31

Dofinansowanie: 13705018.48

Dofinansowanie UE: 11649265.71

Nazwa beneficjenta: Przemysłowy Instytut Motoryzacji

NIP beneficjenta: 5250008821

Kod pocztowy: 03-301

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/15/2015


POIG.05.02.00-00-011/08-05 Świadczenie nowych proinnowacyjnych usług doradczych z zakresu prawa własności intelektualnej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-011/08-05

Tytuł projektu: Świadczenie nowych proinnowacyjnych usług doradczych z zakresu prawa własności intelektualnej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 556529

Wydatki kwalifikowalne: 546529

Dofinansowanie: 546529

Dofinansowanie UE: 464549.65

Nazwa beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

NIP beneficjenta: 8130010538

Kod pocztowy: 35-959

Miejscowość: Rzeszów

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.04.04.00-18-026/13-02 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie elektrowni wiatrowych małej mocy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-026/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie elektrowni wiatrowych małej mocy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Miejsce Piastowe

Wartość ogółem: 17861500

Wydatki kwalifikowalne: 5894919

Dofinansowanie: 3536951.4

Dofinansowanie UE: 3006408.69

Nazwa beneficjenta: VARSO Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5242741665

Kod pocztowy: 03-477

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/13/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016poir parp, stanisław walczak, waga po angielsku, napisz równania reakcji chemicznych w formie jonowej skróconej, wyższa szkoła gospodarki, sop umcs, ğřý, jak wypełnić wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, pons angielsko polski, www.wsiz.rzeszow.pl, ochrona pracy definicja, akademia umiejętności, bezpiecznie, ikona 2016, transestryfikacja, terapia ustno twarzowa kurs, egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy, 2 maja 2019 wolny, objawienia 2017…