Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.02.00-00-015/09-04 LEM – dyfuzja innowacji wsród MSP

POIG.05.02.00-00-015/09-04 LEM – dyfuzja innowacji wsród MSP

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.02.00-00-015/09-04

Tytuł projektu: LEM – dyfuzja innowacji wsród MSP

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 7762085.28

Wydatki kwalifikowalne: 6783509

Dofinansowanie: 6783509

Dofinansowanie UE: 5765982.65

Nazwa beneficjenta: Krajowa Izba Gospodarcza

NIP beneficjenta: 5260001708

Kod pocztowy: 00-074

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: organizacja pracodawców

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.04.05.02-00-058/09-01 Przekształcenie przedsiębiorstwa w centrum badawczo-rozwojowe w zakresie lotnictwa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-058/09-01

Tytuł projektu: Przekształcenie przedsiębiorstwa w centrum badawczo-rozwojowe w zakresie lotnictwa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 13771694.67

Wydatki kwalifikowalne: 10834793.92

Dofinansowanie: 5417396.96

Dofinansowanie UE: 4604787.41

Nazwa beneficjenta: Flytronic Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9691513993

Kod pocztowy: 44-101

Miejscowość: Gliwice

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/5/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.04.04.00-30-002/08-11 Nowy wymiar siedzenia – wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji krzeseł

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-002/08-11

Tytuł projektu: Nowy wymiar siedzenia – wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji krzeseł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Gmina: Turek – miasto

Wartość ogółem: 45146588

Wydatki kwalifikowalne: 31235028.61

Dofinansowanie: 12494011.44

Dofinansowanie UE: 10619909.72

Nazwa beneficjenta: PROFIM Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6680000366

Kod pocztowy: 62-700

Miejscowość: Turek

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.04.04.00-02-014/08-05 Innowacyjny wkład firmy „Heiche – Matusewicz” w rozwój technologii galwanizacji w przemyśle samochodowym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-02-014/08-05

Tytuł projektu: Innowacyjny wkład firmy „Heiche – Matusewicz” w rozwój technologii galwanizacji w przemyśle samochodowym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oławski

Gmina: Oława

Wartość ogółem: 10248000

Wydatki kwalifikowalne: 8400000

Dofinansowanie: 4200000

Dofinansowanie UE: 3570000

Nazwa beneficjenta: „HEICHE POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8971713149

Kod pocztowy: 52-016

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/21/2008

Data zakończenia realizacji: 2/25/2009strefa groomera, czasopisma naukowe w polsce, wykształcenie ogólne, rozdział metodologiczny, jak sprawdzić styl uczenia się dziecka, funkcje finansów publicznych, usos po, wsti, godło białorusi, słowianie i węgrzy, ogród śląski godziny otwarcia, roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe, rodzaje dzialalnosci gospodarczej, mózg gadzi wikipedia, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ładunki masowe, onz w polsce, rozmowa kwalifikacyjna pytania…