Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

POIG.05.01.00-00-199/11-02 Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży nawierzchni sportowych i rekreacyjnych

POIG.05.01.00-00-199/11-02 Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży nawierzchni sportowych i rekreacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-199/11-02

Tytuł projektu: Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży nawierzchni sportowych i rekreacyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 772950

Wydatki kwalifikowalne: 772950

Dofinansowanie: 552135

Dofinansowanie UE: 469314.75

Nazwa beneficjenta: Fundacja Wspierania Powiązań Kooperacyjnych „TRATWA”

NIP beneficjenta: 7252057262

Kod pocztowy: 90-212

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.05.01.00-00-068/12-00 Polski Klaster Medyczny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-068/12-00

Tytuł projektu: Polski Klaster Medyczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 555120

Wydatki kwalifikowalne: 555120

Dofinansowanie: 388584

Dofinansowanie UE: 330296.4

Nazwa beneficjenta: Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 5252352385

Kod pocztowy: 00-336

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.04.04.00-20-020/13-06 WPROWADZENIE NA RYNEK INNOWACYJNYCH IMADEŁ SAMOCENTRUJĄCYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY USTALENIA MODUŁU SAMOCENTRUJĄCEGO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-20-020/13-06

Tytuł projektu: WPROWADZENIE NA RYNEK INNOWACYJNYCH IMADEŁ SAMOCENTRUJĄCYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY USTALENIA MODUŁU SAMOCENTRUJĄCEGO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 77579141.32

Wydatki kwalifikowalne: 63030920.86

Dofinansowanie: 37818552.51

Dofinansowanie UE: 32145769.63

Nazwa beneficjenta: BISON CHUCKS S. A.

NIP beneficjenta: 9662005722

Kod pocztowy: 15-569

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2016asik szkolenia, manifestacja służb mundurowych, skrót kor, tożsamość sjp, poniżej zostały przedstawione przyczyny zawarcia unii, założenia do prognoz finansowych przykład, uslugirozwojowe, szkolenie bhp lublin, było minęło, umcs plan zajęć, kiedy drugi etap odmrażania, prawoznawstwo, makro wejście bez karty, nomenklatura binominalna, fp fgśp, stypendium socjalne umed, dotacje europejskie na rozpoczęcie działalności…