Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.05.01.00-00-171/11-04 Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży e-commerce

POIG.05.01.00-00-171/11-04 Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży e-commerce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-171/11-04

Tytuł projektu: Wspieranie powiązań i rozwój produktów branży e-commerce

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 606870

Wydatki kwalifikowalne: 499000

Dofinansowanie: 342300

Dofinansowanie UE: 290955

Nazwa beneficjenta: SPEEDUP IQBATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7781461566

Kod pocztowy: 61-657

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.04.05.02-00-090/09-04 Rozwój centrum IT kluczem do wdrożenia nowych rozwiązań biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-090/09-04

Tytuł projektu: Rozwój centrum IT kluczem do wdrożenia nowych rozwiązań biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 6928734.67

Wydatki kwalifikowalne: 6742920

Dofinansowanie: 2022876

Dofinansowanie UE: 1719444.6

Nazwa beneficjenta: SII

NIP beneficjenta: 5252352907

Kod pocztowy: 02-626

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/25/2012


POIG.04.06.00-30-023/12-03 Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-30-023/12-03

Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji innowacyjnych stacji transformatorowych ICZ-E w przedsiębiorstwie Elektrobud S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat wschowski

Gmina: Wschowa

Wartość ogółem: 21894000

Wydatki kwalifikowalne: 17800000

Dofinansowanie: 8900000

Dofinansowanie UE: 7565000

Nazwa beneficjenta: Elektrobud S.A.

NIP beneficjenta: 9251866316

Kod pocztowy: 67-400

Miejscowość: Przyczyna Dolna

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat wschowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.05.01.00-00-111/10-08 Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-111/10-08

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 22330642.39

Wydatki kwalifikowalne: 18330508.09

Dofinansowanie: 18330508.09

Dofinansowanie UE: 15580931.88

Nazwa beneficjenta: Federacja Firm Lotniczych „Bielsko”

NIP beneficjenta: 5472085992

Kod pocztowy: 42-512

Miejscowość: Kaniów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015fundusz górnośląski, mrpips umowa pożyczki, youtube telewizja, co to jest polityka zagraniczna, transza po angielsku, hanaka, poczucie odpowiedzialności, narutowicza lublin, diagram rybiej ości, katarzyna wójcik instagram, bg umcs, baza seed, problemy współczesnego świata sprawdzian grupa a, zleceniobiorca, łowca umysłów filmweb…