Pomorskie,  Powiat m. Sopot,  Sopot

POIG.05.01.00-00-119/11-06 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

POIG.05.01.00-00-119/11-06 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-119/11-06

Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 6827513.74

Wydatki kwalifikowalne: 6827513.74

Dofinansowanie: 6289201.87

Dofinansowanie UE: 5345821.59

Nazwa beneficjenta: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5880019192

Kod pocztowy: 81-703

Miejscowość: Sopot

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Sopot

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-30-002/08-11 Nowy wymiar siedzenia – wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji krzeseł

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-002/08-11

Tytuł projektu: Nowy wymiar siedzenia – wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji krzeseł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Gmina: Turek – miasto

Wartość ogółem: 45146588

Wydatki kwalifikowalne: 31235028.61

Dofinansowanie: 12494011.44

Dofinansowanie UE: 10619909.72

Nazwa beneficjenta: PROFIM Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6680000366

Kod pocztowy: 62-700

Miejscowość: Turek

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat turecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.04.05.02-00-109/12-07 Utworzenie centrum IT oraz back office dla Grupy BBH

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-109/12-07

Tytuł projektu: Utworzenie centrum IT oraz back office dla Grupy BBH

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 90586719.46

Wydatki kwalifikowalne: 53339457.03

Dofinansowanie: 16001837.1

Dofinansowanie UE: 13601561.53

Nazwa beneficjenta: Brown Brothers Harriman (Poland) Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6751437605

Kod pocztowy: 30-705

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/30/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.04.04.00-22-015/13-06 Wdrożenie Multiprotektorowej wielowarstwowej foli przemysłowej w oparciu o innowacyjne rozwiązania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-22-015/13-06

Tytuł projektu: Wdrożenie Multiprotektorowej wielowarstwowej foli przemysłowej w oparciu o innowacyjne rozwiązania

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Gmina: Tczew

Wartość ogółem: 16893700

Wydatki kwalifikowalne: 13590000

Dofinansowanie: 8154000

Dofinansowanie UE: 6930900

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO NAN ANDRZEJ NELSON MAŁGORZATA NELSON SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 5930208743

Kod pocztowy: 83-111

Miejscowość: Zajączkowo

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat tczewski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2016


POIG.04.04.00-18-016/13-01 Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-016/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie przełomowej technologii produkcji innowacyjnych filtrów samochodowych z nanokompozytu polimerowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec

Wartość ogółem: 17415600

Wydatki kwalifikowalne: 8830000

Dofinansowanie: 4415000

Dofinansowanie UE: 3752750

Nazwa beneficjenta: SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski

NIP beneficjenta: 8171104851

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/10/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.06.00-24-012/12-05 Wdrożenie wynalazku sposób i urządzenie gazogenerujące do odspajania skał metodą niewybuchową

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-24-012/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku sposób i urządzenie gazogenerujące do odspajania skał metodą niewybuchową

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Wojkowice

Wartość ogółem: 27106728

Wydatki kwalifikowalne: 22013600

Dofinansowanie: 11006800

Dofinansowanie UE: 9355780

Nazwa beneficjenta: CEBAR-DG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1132823673

Kod pocztowy: 02-001

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.04.06.00-30-004/12-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ochronnych opakowań amortyzujących

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-30-004/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ochronnych opakowań amortyzujących

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gostyński

Gmina: Piaski

Wartość ogółem: 15975363

Wydatki kwalifikowalne: 12988100

Dofinansowanie: 6494050

Dofinansowanie UE: 5519942.5

Nazwa beneficjenta: Simet S.A.

NIP beneficjenta: 6961431773

Kod pocztowy: 63-820

Miejscowość: Piaski

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gostyński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015pzu ile za urodzenie dziecka 2019, pioseki, serwerownia youtube, jadwidze, podaj cztery przykłady mieszanin z którymi mamy do czynienia w codziennym życiu, camp junior, pwr budownictwo, we własnym zakresie po angielsku, borciuch, rozcieńczanie roztworów zadania, cochem, w poszukiwaniu, oświecenia, koledy tekst…