Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.01.00-00-112/11-09 Wsparcie rozwoju gospodarczego i innowacyjności produktów w oparciu o naturalne technologie mikrobiologiczne

POIG.05.01.00-00-112/11-09 Wsparcie rozwoju gospodarczego i innowacyjności produktów w oparciu o naturalne technologie mikrobiologiczne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-112/11-09

Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju gospodarczego i innowacyjności produktów w oparciu o naturalne technologie mikrobiologiczne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Swarzędz

Wartość ogółem: 26496816.25

Wydatki kwalifikowalne: 22711714.67

Dofinansowanie: 19937740.66

Dofinansowanie UE: 16947079.56

Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE EKOSYSTEM – DZIEDZICTWO NATURY

NIP beneficjenta: 5242627188

Kod pocztowy: 03-075

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-28-005/09-03 Pierwsza na świecie proekologiczna produkcja kolistych tarcz kierowniczych równomiernie naprężonych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-28-005/09-03

Tytuł projektu: Pierwsza na świecie proekologiczna produkcja kolistych tarcz kierowniczych równomiernie naprężonych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Elbląg

Gmina: M. Elbląg

Wartość ogółem: 19547450

Wydatki kwalifikowalne: 15902500

Dofinansowanie: 11063705

Dofinansowanie UE: 9404149.25

Nazwa beneficjenta: Metal Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spólka Jawna

NIP beneficjenta: 5782883825

Kod pocztowy: 00-195

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/30/2012


POIG.04.04.00-32-001/08-09 Lotnicza Platforma Fotogrametryczna – LPF

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-32-001/08-09

Tytuł projektu: Lotnicza Platforma Fotogrametryczna – LPF

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 11151870.51

Wydatki kwalifikowalne: 9140877.47

Dofinansowanie: 5467634.91

Dofinansowanie UE: 4647489.67

Nazwa beneficjenta: GISPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9552179786

Kod pocztowy: 70-487

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


POIG.04.06.00-22-005/12-05 Wdrożenie technologii wykorzystania odpadowego CO2 jako medium chłodniczego w układach trójgeneracji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-22-005/12-05

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wykorzystania odpadowego CO2 jako medium chłodniczego w układach trójgeneracji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Żukowo

Wartość ogółem: 9065100

Wydatki kwalifikowalne: 7370000

Dofinansowanie: 3685000

Dofinansowanie UE: 3132250

Nazwa beneficjenta: Izolacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

NIP beneficjenta: 5891983632

Kod pocztowy: 80-297

Miejscowość: Banino

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/10/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.04.06.00-30-005/12-02 Wdrożenie zestawu do oczyszczania tworzyw sztucznych z pozostałości organicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-30-005/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie zestawu do oczyszczania tworzyw sztucznych z pozostałości organicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat grodziski

Gmina: Grodzisk Wielkopolski

Wartość ogółem: 6150000

Wydatki kwalifikowalne: 5000000

Dofinansowanie: 2000000

Dofinansowanie UE: 1700000

Nazwa beneficjenta: Kam-Trans Józef Kaminiarz

NIP beneficjenta: 7880011688

Kod pocztowy: 62-065

Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/14/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.04.04.00-30-037/09-14 Budowa Zakładu produkującego nowoczesne materiały budowlane z zastosowaniem innowacyjnej technologii.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-037/09-14

Tytuł projektu: Budowa Zakładu produkującego nowoczesne materiały budowlane z zastosowaniem innowacyjnej technologii.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Konin

Gmina: M. Konin

Wartość ogółem: 13299400

Wydatki kwalifikowalne: 10630000

Dofinansowanie: 6286000

Dofinansowanie UE: 5343100

Nazwa beneficjenta: WAPECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1132631608

Kod pocztowy: 02-913

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/20/2015


POIG.04.05.02-00-003/12-03 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-003/12-03

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 33093816.08

Wydatki kwalifikowalne: 26905541.5

Dofinansowanie: 10755446.35

Dofinansowanie UE: 9142129.39

Nazwa beneficjenta: PRO-CARS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6460010701

Kod pocztowy: 43-100

Miejscowość: Tychy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Tychy

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/20/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013rdzeń kręgowy, redagowanie pism urzędowych wzory, akademia medyczna szczecin, księga podatkowa, akacja drzewo w polsce, przyczyny i skutki wielkiego kryzysu, gdzie występuje arsen, protokół zdawczo odbiorczy po sprzedazy mieszkania 2018, matura streszczenie, dtp co to jest, czy wysiłek wpływa na pracę serca wykonaj doświadczenie, poczta gmail com pl logowanie, bonynaszkolenie, układ okresowy maturalny, procesy pmo, cranberries, e deklaracje vat…