Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.01.00-00-105/10-06 Rozwój współpracy dla zapewnienia bezpieczeństwa i najlepszej jakosci leków roślinnych

POIG.05.01.00-00-105/10-06 Rozwój współpracy dla zapewnienia bezpieczeństwa i najlepszej jakosci leków roślinnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-105/10-06

Tytuł projektu: Rozwój współpracy dla zapewnienia bezpieczeństwa i najlepszej jakosci leków roślinnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 8293736.27

Wydatki kwalifikowalne: 8280181

Dofinansowanie: 8201263.3

Dofinansowanie UE: 6971073.8

Nazwa beneficjenta: Narodowy Instytut Leków

NIP beneficjenta: 5213212384

Kod pocztowy: 00-725

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.04.05.02-00-008/08-17 Centrum Innowacji ATM

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-008/08-17

Tytuł projektu: Centrum Innowacji ATM

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 138452185

Wydatki kwalifikowalne: 112537000

Dofinansowanie: 25332078.7

Dofinansowanie UE: 21532266.89

Nazwa beneficjenta: ATM S.A.

NIP beneficjenta: 1130059989

Kod pocztowy: 04-186

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/8/2008

Data zakończenia realizacji: 9/21/2015jednostki naturalne, zaciskanie tunelu, nazwy palcy u rąk, rodzaje stosunków seksualnych, usg kolana katowice, agata sendecka instagram, jak przedłużyć paznokcie bez żelu, podawanie godzin po angielsku, zagadnienia transportowe badania operacyjne krok po kroku, budowa s12, prof uj dr hab. n. med. tomasz sacha nasz ekspert, 23 lutego, szlachetny, między światami online, oto fragment tabelki pewnej funkcji liniowej…