Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.01.00-00-069/12-04 Wczesna faza rozwoju powiązania kooperacyjnego „Klaster Technologii Human Cloud”

POIG.05.01.00-00-069/12-04 Wczesna faza rozwoju powiązania kooperacyjnego „Klaster Technologii Human Cloud”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-069/12-04

Tytuł projektu: Wczesna faza rozwoju powiązania kooperacyjnego „Klaster Technologii Human Cloud”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 1267502.4

Wydatki kwalifikowalne: 1043600

Dofinansowanie: 746520

Dofinansowanie UE: 634542

Nazwa beneficjenta: „FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU TECHNOLOGII HUMAN CLOUD”

NIP beneficjenta: 5213639467

Kod pocztowy: 02-561

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.04.04.00-20-020/13-06 WPROWADZENIE NA RYNEK INNOWACYJNYCH IMADEŁ SAMOCENTRUJĄCYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY USTALENIA MODUŁU SAMOCENTRUJĄCEGO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-20-020/13-06

Tytuł projektu: WPROWADZENIE NA RYNEK INNOWACYJNYCH IMADEŁ SAMOCENTRUJĄCYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY USTALENIA MODUŁU SAMOCENTRUJĄCEGO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 77579141.32

Wydatki kwalifikowalne: 63030920.86

Dofinansowanie: 37818552.51

Dofinansowanie UE: 32145769.63

Nazwa beneficjenta: BISON CHUCKS S. A.

NIP beneficjenta: 9662005722

Kod pocztowy: 15-569

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/2/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/22/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2016


POIG.04.06.00-30-017/12-03 Wdrożenie wynalazku w zakresie ciężkiego oczyszczania przemysłowego w firmie AJAKS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-30-017/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku w zakresie ciężkiego oczyszczania przemysłowego w firmie AJAKS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 57072000

Wydatki kwalifikowalne: 42200000

Dofinansowanie: 20000000

Dofinansowanie UE: 17000000

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „AJAKS” Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7780085144

Kod pocztowy: 61-312

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.06.00-26-001/12-03 Innowacyjna technologia otrzymywania zabezpieczonych przed aglomeracją ultradrobnych frakcji z surowca wapiennego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-26-001/12-03

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia otrzymywania zabezpieczonych przed aglomeracją ultradrobnych frakcji z surowca wapiennego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Gmina: Sobków

Wartość ogółem: 15990000

Wydatki kwalifikowalne: 12700850

Dofinansowanie: 6350425

Dofinansowanie UE: 5397861.25

Nazwa beneficjenta: EGM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6751235267

Kod pocztowy: 30-363

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.04.05.01-00-003/10-08 Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.01-00-003/10-08

Tytuł projektu: Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.01

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 178357496.18

Wydatki kwalifikowalne: 160492666

Dofinansowanie: 48147799.8

Dofinansowanie UE: 40925629.83

Nazwa beneficjenta: GSG Towers Sp.z.o.o.

NIP beneficjenta: 5252462406

Kod pocztowy: 02-627

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/25/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/30/2016global, glina artystyczna, icc opoznienia, tata motors podmioty zależne, kafarnaum, jaki certyfikat z angielskiego uprawnia do nauczania, wartość zaktualizowana netto, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń, spadkobiercy youtube, sprzedaż towarów, issue, zyczena wielkanocne, i uczniowie, progi punktowe up lublin, gus 2015, ztczenia wielkanocne, teraz!, sąd najwyższy…