Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.05.01.00-00-058/11-05 Waste-Klaster – podnoszenie standardów gospodarowania odpadami przy wykorzystaniu nowych technologii.

POIG.05.01.00-00-058/11-05 Waste-Klaster – podnoszenie standardów gospodarowania odpadami przy wykorzystaniu nowych technologii.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-058/11-05

Tytuł projektu: Waste-Klaster – podnoszenie standardów gospodarowania odpadami przy wykorzystaniu nowych technologii.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 9682440.24

Wydatki kwalifikowalne: 7968893.93

Dofinansowanie: 7698946.96

Dofinansowanie UE: 6544104.91

Nazwa beneficjenta: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

NIP beneficjenta: 7810002075

Kod pocztowy: 61-612

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.04.04.00-24-016/08-06 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okleinowanych skrzydeł drzwiowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-016/08-06

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okleinowanych skrzydeł drzwiowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Ciasna

Wartość ogółem: 18718264.5

Wydatki kwalifikowalne: 15832725

Dofinansowanie: 7903125

Dofinansowanie UE: 6717656.25

Nazwa beneficjenta: INVADO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5750007575

Kod pocztowy: 42-793

Miejscowość: Dzielna

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/4/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


POIG.04.04.00-24-033/13-01 Wdrożenie technologii Inteligentnego Systemu Monitoringu 3D i Analiz Big Data w LGBS Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-033/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii Inteligentnego Systemu Monitoringu 3D i Analiz Big Data w LGBS Polska Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 10053100

Wydatki kwalifikowalne: 8346000

Dofinansowanie: 3338400

Dofinansowanie UE: 2837640

Nazwa beneficjenta: EUVIC SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 9691411637

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-24-033/13-01 Wdrożenie technologii Inteligentnego Systemu Monitoringu 3D i Analiz Big Data w LGBS Polska Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-033/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii Inteligentnego Systemu Monitoringu 3D i Analiz Big Data w LGBS Polska Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 10053100

Wydatki kwalifikowalne: 8346000

Dofinansowanie: 3338400

Dofinansowanie UE: 2837640

Nazwa beneficjenta: EUVIC SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 9691411637

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/2/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015gry przez internet na 2, goździk niższa klasyfikacja, gdzie są burze teraz, pożywka bakterii, dwie osoby o jednakowych masach znajdujące się na łódkach trzymają, pop3, prawoznawstwo test, natężenie ruchu drogowego definicja, kronowirus, rynek pracy definicja, rozwój społeczny definicja, galaxy zielona góra, mecz sobota, czas polska, szkolenia ostrowska, polityka online za darmo…