Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.05.01.00-00-036/12-03 Program rozwoju Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego. Etap II.

POIG.05.01.00-00-036/12-03 Program rozwoju Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego. Etap II.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-036/12-03

Tytuł projektu: Program rozwoju Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego. Etap II.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Krosno

Gmina: M. Krosno

Wartość ogółem: 5354115

Wydatki kwalifikowalne: 5354115

Dofinansowanie: 5151045

Dofinansowanie UE: 4378388.25

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie B-4

NIP beneficjenta: 8131644630

Kod pocztowy: 35-005

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/21/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/16/2015


POIG.04.06.00-24-011/12-00 Wdrożenie technologii umożliwiającej oferowanie innowacyjnych produktów techniki liniowej. także ceramicznych. z rozwiązaniami redukcji drgań i wkładkami ułatwiającymi montaż elementów tocznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-24-011/12-00

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii umożliwiającej oferowanie innowacyjnych produktów techniki liniowej. także ceramicznych. z rozwiązaniami redukcji drgań i wkładkami ułatwiającymi montaż elementów tocznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Lubliniec

Wartość ogółem: 7547280

Wydatki kwalifikowalne: 6136000

Dofinansowanie: 3068000

Dofinansowanie UE: 2607800

Nazwa beneficjenta: ROLLICO ROLLING COMPONENTS Sp. z o o. Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 5751818465

Kod pocztowy: 42-700

Miejscowość: Lubliniec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/20141., fotografia kwiatów, siatka org transfery 2017, odszukaj wśród podanych informacji przyczyny starzenia się społeczeństwa oraz skutki tego procesu, dysfazja rozwojowa, umcs rektorskie, mauricz dieta, jak wypełnić vat-r, dekorowanie potraw, wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę, studia podyplomowe kraków up, skarga pauliańska jak się bronić, historia pedagogiki specjalnej, zlecenie usługi wzór, gov pożyczka 5000, komunikacja kielce, napęd hydrauliczny budowa, fi liczba…