Katowice

POIG.05.01.00-00-032/12-01 Rozwój Polskiego Klastra Linowego

POIG.05.01.00-00-032/12-01 Rozwój Polskiego Klastra Linowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-032/12-01

Tytuł projektu: Rozwój Polskiego Klastra Linowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 856312.1

Wydatki kwalifikowalne: 705882.36

Dofinansowanie: 494117.63

Dofinansowanie UE: 419999.99

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Liniarstwo Polskie

NIP beneficjenta: 9542738511

Kod pocztowy: 40-952

Miejscowość: Katowice

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.04.06.00-30-024/12-01 Pierwsze wdrożenie wynalazku – technologia otrzymywania innowacyjnego węzła konstrukcyjnego w produkcji mebli.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-30-024/12-01

Tytuł projektu: Pierwsze wdrożenie wynalazku – technologia otrzymywania innowacyjnego węzła konstrukcyjnego w produkcji mebli.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kępiński

Gmina: Trzcinica

Wartość ogółem: 20675070

Wydatki kwalifikowalne: 16809000

Dofinansowanie: 8404500

Dofinansowanie UE: 7143825

Nazwa beneficjenta: „DIG-NET” Lenart Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 6191953919

Kod pocztowy: 63-611

Miejscowość: Mroczeń

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kępiński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.04.04.00-18-004/13-05 Innowacyjny system światłowodowej infrastruktury pasywnej dla sieci FTTH

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-004/13-05

Tytuł projektu: Innowacyjny system światłowodowej infrastruktury pasywnej dla sieci FTTH

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 16703714.61

Wydatki kwalifikowalne: 13243000

Dofinansowanie: 6571500

Dofinansowanie UE: 5585775

Nazwa beneficjenta: FIBRAIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8130336808

Kod pocztowy: 35-205

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.04.04.00-16-003/13-02 Uruchomienie przez APC PRESMET produkcji wysoce innowacyjnych elementów urządzeń dla energetyki i przemysłu wydobywczego z wykorzystaniem własnych patentów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-16-003/13-02

Tytuł projektu: Uruchomienie przez APC PRESMET produkcji wysoce innowacyjnych elementów urządzeń dla energetyki i przemysłu wydobywczego z wykorzystaniem własnych patentów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 12401352

Wydatki kwalifikowalne: 9900000

Dofinansowanie: 5445000

Dofinansowanie UE: 4628250

Nazwa beneficjenta: APC PRESMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7542541799

Kod pocztowy: 45-641

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/17/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.04.05.02-00-083/09-09 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez HAMILTON SUNDSTRAND POLAND Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-083/09-09

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez HAMILTON SUNDSTRAND POLAND Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 12792572.32

Wydatki kwalifikowalne: 9499648.42

Dofinansowanie: 4724886.71

Dofinansowanie UE: 4016153.7

Nazwa beneficjenta: Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8133606674

Kod pocztowy: 35-078

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015minister nauki i szkolnictwa wyższego, stanisława steuden, wladza, kazachstan ludność, pierwiastek 3 stopnia z 8000, uprp pl, michał lisiecki życiorys, siła wypadkowa wzór, warsztaty wokalne 2019, mapy reymanna, studium wykonalności projektu, biznes nawigator, ewy kurek, instytut mckenzie, norwegia informacje…