Katowice,  Powiat m. Katowice,  Śląskie

POIG.05.01.00-00-030/12-02 Rozwój Polskiego Klastra Aluminium

POIG.05.01.00-00-030/12-02 Rozwój Polskiego Klastra Aluminium

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-030/12-02

Tytuł projektu: Rozwój Polskiego Klastra Aluminium

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Gmina: M. Dąbrowa Górnicza

Wartość ogółem: 20922508

Wydatki kwalifikowalne: 16958800

Dofinansowanie: 16610600

Dofinansowanie UE: 14119010

Nazwa beneficjenta: City Consulting Institute Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9542677005

Kod pocztowy: 40-861

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/27/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.04.06.00-32-008/12-07 Wdrożenie manipulatora narzędzia precyzyjnego do przemysłu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-32-008/12-07

Tytuł projektu: Wdrożenie manipulatora narzędzia precyzyjnego do przemysłu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat wałecki

Gmina: Wałcz – miasto

Wartość ogółem: 2407110

Wydatki kwalifikowalne: 1925000

Dofinansowanie: 962500

Dofinansowanie UE: 818125

Nazwa beneficjenta: „POWER-TECH” EJMA JANUSZ

NIP beneficjenta: 7651341734

Kod pocztowy: 78-600

Miejscowość: Wałcz

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat wałecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/20/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.05.01.00-00-004/10-07 Ekologiczne. pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-004/10-07

Tytuł projektu: Ekologiczne. pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Gmina: Jasienica Rosielna

Wartość ogółem: 9911600

Wydatki kwalifikowalne: 9911600

Dofinansowanie: 9911600

Dofinansowanie UE: 8424860

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie B-4

NIP beneficjenta: 8131644630

Kod pocztowy: 35-010

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.04.06.00-18-016/12-06 Produkcyjne wdrożenie przez ML System hybrydowego panelu fotowoltaicznego NoFrost

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-18-016/12-06

Tytuł projektu: Produkcyjne wdrożenie przez ML System hybrydowego panelu fotowoltaicznego NoFrost

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Trzebownisko

Wartość ogółem: 59165367.34

Wydatki kwalifikowalne: 40000000

Dofinansowanie: 20000000

Dofinansowanie UE: 17000000

Nazwa beneficjenta: ML System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5170204997

Kod pocztowy: 35-230

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/13/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/14/2015


POIG.04.04.00-12-065/13-05 Rewolucja w branży rozrywki – fizyczne doznania w wirtualnej rzeczywistości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-12-065/13-05

Tytuł projektu: Rewolucja w branży rozrywki – fizyczne doznania w wirtualnej rzeczywistości.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat oświęcimski

Gmina: Zator

Wartość ogółem: 65995815.04

Wydatki kwalifikowalne: 56741000

Dofinansowanie: 34002450

Dofinansowanie UE: 28902082.5

Nazwa beneficjenta: ENERGY 2000 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGYLANDIA Spółka komandytowa

NIP beneficjenta: 5511735768

Kod pocztowy: 34-141

Miejscowość: Przytkowice

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat wadowicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/10/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.04.00-20-016/08-18 Nowe etykiety „wrap-around” w innowacyjnej technologii w MASTERPRESS SA

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-20-016/08-18

Tytuł projektu: Nowe etykiety „wrap-around” w innowacyjnej technologii w MASTERPRESS SA

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 53050135.19

Wydatki kwalifikowalne: 43220518.6

Dofinansowanie: 25932311.16

Dofinansowanie UE: 22042464.48

Nazwa beneficjenta: MASTERPRESS S.A.

NIP beneficjenta: 7391801250

Kod pocztowy: 10-603

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.04.05.02-00-100/09-02 Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w American Heart of Poland Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-100/09-02

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w American Heart of Poland Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 18156875

Wydatki kwalifikowalne: 18156875

Dofinansowanie: 9078437.5

Dofinansowanie UE: 7716671.88

Nazwa beneficjenta: American Heart of Poland S.A.

NIP beneficjenta: 5482277894

Kod pocztowy: 43-450

Miejscowość: Ustroń

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/8/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.04.05.02-00-040/10-01 Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego KPG S.A. w zakresie technologii geodezyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-040/10-01

Tytuł projektu: Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego KPG S.A. w zakresie technologii geodezyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 11089680

Wydatki kwalifikowalne: 9016000

Dofinansowanie: 4508000

Dofinansowanie UE: 3831800

Nazwa beneficjenta: KPG

NIP beneficjenta: 6770024146

Kod pocztowy: 31-527

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółdzielnia – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/15/2011

Data zakończenia realizacji: 1/14/2012kliniak, dzb, biochemik, znaki ewakułacyjne, godło holandii, e-commerce w polsce 2017 pdf, szkolenia dla nauczycieli płock, santander bank, rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę wzór, na podstawie niżej podanych reakcji oblicz entalpię tworzenia h2o, ekonomia informacji, 10.10, analiza wstępna bilansu, nda umowa, pzu odszkodowanie za operację tabela, 4 lo szczecin, cóż, formularzy, wydanie wyroku w danej sprawie, zbior zadan, uzasadnij że istnieje tylko jedna liczba całkowita spełniająca jednocześnie nierówności…