Powiat m. Żory,  Śląskie,  Żory

POIG.05.01.00-00-028/09-12 Umocnienie współpracy partnerów Polish Wood Cluster poprzez budowę siedziby oraz wdrażanie innowacyjnych technologii.

POIG.05.01.00-00-028/09-12 Umocnienie współpracy partnerów Polish Wood Cluster poprzez budowę siedziby oraz wdrażanie innowacyjnych technologii.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-028/09-12

Tytuł projektu: Umocnienie współpracy partnerów Polish Wood Cluster poprzez budowę siedziby oraz wdrażanie innowacyjnych technologii.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Żory

Gmina: M. Żory

Wartość ogółem: 25097436.89

Wydatki kwalifikowalne: 19391491.83

Dofinansowanie: 18422020.52

Dofinansowanie UE: 15658717.44

Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6272544220

Kod pocztowy: 44-240

Miejscowość: Żory

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Żory

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.04.06.00-24-020/12-02 Wdrożenie przez Bahpol Sp. z o.o. opakowania barierowego zgłoszonego do ochrony patentowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-24-020/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie przez Bahpol Sp. z o.o. opakowania barierowego zgłoszonego do ochrony patentowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Kłobuck

Wartość ogółem: 12498233.28

Wydatki kwalifikowalne: 8626400

Dofinansowanie: 4311700

Dofinansowanie UE: 3664945

Nazwa beneficjenta: Südpack Kłobuck Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5740006290

Kod pocztowy: 42-100

Miejscowość: Kłobuck

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/18/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.04.00-24-037/13-07 Wdrożenie innowacyjnych technologii oraz produkcja wyrobów w oparciu o wzory użytkowe.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-037/13-07

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych technologii oraz produkcja wyrobów w oparciu o wzory użytkowe.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 86000600

Wydatki kwalifikowalne: 67600000

Dofinansowanie: 27040000

Dofinansowanie UE: 22984000

Nazwa beneficjenta: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5470245658

Kod pocztowy: 43-382

Miejscowość: BIELSKO-BIAŁA

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/16/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.04.06.00-24-029/12-03 Wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia do odtłuszczania materiałów w rozpuszczalnikach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-24-029/12-03

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia do odtłuszczania materiałów w rozpuszczalnikach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 7359990.4

Wydatki kwalifikowalne: 5812272.58

Dofinansowanie: 2906136.29

Dofinansowanie UE: 2470215.84

Nazwa beneficjenta: CASTOR Unia Gospodarcza sp. z o.o

NIP beneficjenta: 6340197252

Kod pocztowy: 40-801

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/17/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-30-037/13-03 Wdrożenie w firmie FOLPLAST innowacyjnej technologii produkcji folii wielowarstwowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-037/13-03

Tytuł projektu: Wdrożenie w firmie FOLPLAST innowacyjnej technologii produkcji folii wielowarstwowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kościański

Gmina: Kościan – miasto

Wartość ogółem: 11598900

Wydatki kwalifikowalne: 9370000

Dofinansowanie: 4685000

Dofinansowanie UE: 3982250

Nazwa beneficjenta: FOLPLAST SP. Z O.O. SP.K.

NIP beneficjenta: 6980007496

Kod pocztowy: 64-000

Miejscowość: KOŚCIAN

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kościański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.04.06.00-30-010/12-02 Wdrożenie wynalazku w produkcji funkcjonalnych dań gotowych przez Spółkę Pomona

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-30-010/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku w produkcji funkcjonalnych dań gotowych przez Spółkę Pomona

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat międzychodzki

Gmina: Międzychód

Wartość ogółem: 24669500

Wydatki kwalifikowalne: 20056500

Dofinansowanie: 10028250

Dofinansowanie UE: 8524012.5

Nazwa beneficjenta: Poz Bruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Międzychodzka Pomona Spółka Komandytowo-Akcyjna

NIP beneficjenta: 7811876876

Kod pocztowy: 62-090

Miejscowość: Sobota

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat obornicki / Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.04.04.00-24-013/09-14 Rozbudowa przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-013/09-14

Tytuł projektu: Rozbudowa przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie produkcji konstrukcji przemysłowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jaworzno

Gmina: M. Jaworzno

Wartość ogółem: 94128354.92

Wydatki kwalifikowalne: 78724023.68

Dofinansowanie: 31467396.62

Dofinansowanie UE: 26747287.12

Nazwa beneficjenta: ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6340197588

Kod pocztowy: 40-615

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/30/2013dzieło kartografa krzyżówka, chorwacka, spotkam, mutschler farmakologia 2016, gim 1 lubartów, czym się różni socjalizm od komunizmu, drohobycz herb, powiedzmy, polska dla wszystkich, umcs politologia, wskaźniki mikroekonomiczne, ewidencja wyrobów gotowych, program do udostępniania internetu, konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego, sluzba wieziena, handel bezpośredni, strategia wejścia na rynek, kakao po angielsku, terytorialnego, fajne gry podobne do msp, ma0a polski, zorientowani, poprawiania…