Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.05.01.00-00-017/12-04 Rozwój EduKlastra – Nowe Media w Edukacji poprzez utworzenie Centrum Nowych Technologii

POIG.05.01.00-00-017/12-04 Rozwój EduKlastra – Nowe Media w Edukacji poprzez utworzenie Centrum Nowych Technologii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-017/12-04

Tytuł projektu: Rozwój EduKlastra – Nowe Media w Edukacji poprzez utworzenie Centrum Nowych Technologii

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 30260713.23

Wydatki kwalifikowalne: 19853442.84

Dofinansowanie: 18460242.84

Dofinansowanie UE: 15691206.41

Nazwa beneficjenta: Fundacja Obserwatorium Zarządzania

NIP beneficjenta: 7010000181

Kod pocztowy: 02-844

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-24-049/08-09 Produkcja skór w technologii bezchromowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-049/08-09

Tytuł projektu: Produkcja skór w technologii bezchromowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jaworzno

Gmina: M. Jaworzno

Wartość ogółem: 20706168.27

Wydatki kwalifikowalne: 16972269.08

Dofinansowanie: 8486134.54

Dofinansowanie UE: 7213214.36

Nazwa beneficjenta: Garbarnia Szczakowa S.A.

NIP beneficjenta: 6321796454

Kod pocztowy: 43-602

Miejscowość: Jaworzno

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jaworzno

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


POIG.04.03.00-00-D84/12-09 Wdrożenie technologii wytwarzania trudnospruwalnych pasów tapicerskich dzianych z recyklingu surowców poliestrowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-D84/12-09

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania trudnospruwalnych pasów tapicerskich dzianych z recyklingu surowców poliestrowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Gmina: Wieruszów

Wartość ogółem: 6841030.42

Wydatki kwalifikowalne: 5714000

Dofinansowanie: 3999800

Dofinansowanie UE: 3399830

Nazwa beneficjenta: BUMAPOL Jan Buczkiewicz

NIP beneficjenta: 6191174055

Kod pocztowy: 98-400

Miejscowość: Wieruszów

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieruszowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.04.04.00-18-028/08-07 Innowacyjna linia produkcji wysokojakościowych druków umożliwiająca zastosowanie systemu identyfikacji niejawnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-028/08-07

Tytuł projektu: Innowacyjna linia produkcji wysokojakościowych druków umożliwiająca zastosowanie systemu identyfikacji niejawnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 24468417.6

Wydatki kwalifikowalne: 20056080

Dofinansowanie: 13999256

Dofinansowanie UE: 11899367.6

Nazwa beneficjenta: Zakład Poligraficzny OFFSET DRUK Adam Motyka

NIP beneficjenta: 8130134418

Kod pocztowy: 36-060

Miejscowość: Rogoźnica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.04.05.02-00-084/12-07 Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii tworzyw sztucznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-084/12-07

Tytuł projektu: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego technologii tworzyw sztucznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Gmina: Kańczuga

Wartość ogółem: 13067110

Wydatki kwalifikowalne: 10623666.67

Dofinansowanie: 4249466.67

Dofinansowanie UE: 3612046.67

Nazwa beneficjenta: MARMA Polskie Folie Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8130140614

Kod pocztowy: 02-676

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.02-00-058/09-01 Przekształcenie przedsiębiorstwa w centrum badawczo-rozwojowe w zakresie lotnictwa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-058/09-01

Tytuł projektu: Przekształcenie przedsiębiorstwa w centrum badawczo-rozwojowe w zakresie lotnictwa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 13771694.67

Wydatki kwalifikowalne: 10834793.92

Dofinansowanie: 5417396.96

Dofinansowanie UE: 4604787.41

Nazwa beneficjenta: Flytronic Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9691513993

Kod pocztowy: 44-101

Miejscowość: Gliwice

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/5/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.04.04.00-28-005/09-03 Pierwsza na świecie proekologiczna produkcja kolistych tarcz kierowniczych równomiernie naprężonych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-28-005/09-03

Tytuł projektu: Pierwsza na świecie proekologiczna produkcja kolistych tarcz kierowniczych równomiernie naprężonych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Elbląg

Gmina: M. Elbląg

Wartość ogółem: 19547450

Wydatki kwalifikowalne: 15902500

Dofinansowanie: 11063705

Dofinansowanie UE: 9404149.25

Nazwa beneficjenta: Metal Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spólka Jawna

NIP beneficjenta: 5782883825

Kod pocztowy: 00-195

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/30/2012kalendarz wydarzeń, angielski zawodowy informatyka, bo mogę, lepkośc dynamiczna, luz osk, meet up, maria kaźmierczak, zatrudnienie pracownika krok po kroku, sochański, w każdym zestawie wykreśl nazwę zwierzęcia które nie pasuje do pozostałych uzasadnij swój wybór, rys, test rodo, poziomem, zaznacz główną przyczynę powstawania tsunami…