Lidzbark Warmiński,  Powiat lidzbarski,  Warmińsko-mazurskie

POIG.05.01.00-00-015/12-03 Wzrost konkurencyjności Klastra Serwisowego we wczesnej fazie powiązania kooperacyjnego.

POIG.05.01.00-00-015/12-03 Wzrost konkurencyjności Klastra Serwisowego we wczesnej fazie powiązania kooperacyjnego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-015/12-03

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Klastra Serwisowego we wczesnej fazie powiązania kooperacyjnego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 1420715

Wydatki kwalifikowalne: 1165300

Dofinansowanie: 810460

Dofinansowanie UE: 688891

Nazwa beneficjenta: Klaster Serwisowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7432014656

Kod pocztowy: 11-100

Miejscowość: Lidzbark Warmiński

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat lidzbarski

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.04.04.00-18-028/08-07 Innowacyjna linia produkcji wysokojakościowych druków umożliwiająca zastosowanie systemu identyfikacji niejawnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-028/08-07

Tytuł projektu: Innowacyjna linia produkcji wysokojakościowych druków umożliwiająca zastosowanie systemu identyfikacji niejawnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 24468417.6

Wydatki kwalifikowalne: 20056080

Dofinansowanie: 13999256

Dofinansowanie UE: 11899367.6

Nazwa beneficjenta: Zakład Poligraficzny OFFSET DRUK Adam Motyka

NIP beneficjenta: 8130134418

Kod pocztowy: 36-060

Miejscowość: Rogoźnica

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/26/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011najaktywniejszy metal, konin ciekawe miejsca, compensa mój dom, sklad, 3034 brutto ile to netto, wałek pod drzwi przeciw przeciągom, polityka rasowa iii rzeszy, tekstualna, skala 2 do 1 ile to procent, kto podnosi rękę na władzę ludową, prawo pierwiastka kwadratowego, obliczanie ph roztworu krok po kroku, klub zdrowie, test shapiro wilka statistica interpretacja, roślinność andów, efekt lucyfera. dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie pdf, paweł fajdek instagram…