Mielec,  Podkarpackie,  Powiat mielecki

POIG.05.01.00-00-008/08-15 Budowa rynku pojazdów elektrycznych. infrastruktury ich ładowania – podstawa bezpieczeństwa energetycznego

POIG.05.01.00-00-008/08-15 Budowa rynku pojazdów elektrycznych. infrastruktury ich ładowania – podstawa bezpieczeństwa energetycznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-008/08-15

Tytuł projektu: Budowa rynku pojazdów elektrycznych. infrastruktury ich ładowania – podstawa bezpieczeństwa energetycznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec

Wartość ogółem: 17355119.95

Wydatki kwalifikowalne: 17355119.95

Dofinansowanie: 17355119.95

Dofinansowanie UE: 14751851.96

Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

NIP beneficjenta: 8170005093

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.04.05.01-00-013/10-15 Budowa innowacyjnego zakładu produkcji znacząco ulepszonych podzespołów dla przemysłu lotniczego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.01-00-013/10-15

Tytuł projektu: Budowa innowacyjnego zakładu produkcji znacząco ulepszonych podzespołów dla przemysłu lotniczego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 261016842.05

Wydatki kwalifikowalne: 188123970

Dofinansowanie: 56437191

Dofinansowanie UE: 47971612.35

Nazwa beneficjenta: UTC AEROSPACE SYSTEMS WROCŁAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7010046036

Kod pocztowy: 51-317

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/2/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 11/3/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.04.00-02-033/13-04 Utworzenie centrum zarządzania inteligentnymi systemami transportu drogowego (ITS/BRD) w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-02-033/13-04

Tytuł projektu: Utworzenie centrum zarządzania inteligentnymi systemami transportu drogowego (ITS/BRD) w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 1535849.57

Wydatki kwalifikowalne: 1239737.5

Dofinansowanie: 609231.25

Dofinansowanie UE: 517846.56

Nazwa beneficjenta: Neurosoft Spółka z ograniczoną działalnością

NIP beneficjenta: 8980016421

Kod pocztowy: 53-030

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/11/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/15/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.06.00-30-004/12-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ochronnych opakowań amortyzujących

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-30-004/12-03

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ochronnych opakowań amortyzujących

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gostyński

Gmina: Piaski

Wartość ogółem: 15975363

Wydatki kwalifikowalne: 12988100

Dofinansowanie: 6494050

Dofinansowanie UE: 5519942.5

Nazwa beneficjenta: Simet S.A.

NIP beneficjenta: 6961431773

Kod pocztowy: 63-820

Miejscowość: Piaski

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gostyński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.04.05.02-00-018/12-07 Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Materiałów Ceramicznych w ZM ROPCZYCE S.A.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-018/12-07

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Materiałów Ceramicznych w ZM ROPCZYCE S.A.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 15355729.93

Wydatki kwalifikowalne: 12690000

Dofinansowanie: 6345000

Dofinansowanie UE: 5393250

Nazwa beneficjenta: Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8180002127

Kod pocztowy: 39-100

Miejscowość: Ropczyce

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/30/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015prawo zamóień publicznych, kalendarz oxford 2019, certyfikowane materiały odniesienia, baza konkurencyjności, 665724077, przez twe oczy, waluta iranu krzyżówka, sem mikroskop, podręcznik trenera, szkolenie bdo, świadkowie jehowy w polsce, genealogia genealodzy, komórki burzowe, praca goc…