Podkarpackie,  Powiat m. Rzeszów,  Rzeszów

POIG.05.01.00-00-004/10-07 Ekologiczne. pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim

POIG.05.01.00-00-004/10-07 Ekologiczne. pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-004/10-07

Tytuł projektu: Ekologiczne. pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Gmina: Jasienica Rosielna

Wartość ogółem: 9911600

Wydatki kwalifikowalne: 9911600

Dofinansowanie: 9911600

Dofinansowanie UE: 8424860

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie B-4

NIP beneficjenta: 8131644630

Kod pocztowy: 35-010

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.04.06.00-12-019/12-07 Wdrożenie do produkcji nowego wynalazku przez firmę SN SUPER SNOW Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-12-019/12-07

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji nowego wynalazku przez firmę SN SUPER SNOW Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Gmina: Czorsztyn

Wartość ogółem: 12349200

Wydatki kwalifikowalne: 10040000

Dofinansowanie: 5020000

Dofinansowanie UE: 4267000

Nazwa beneficjenta: SN Supersnow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7361715936

Kod pocztowy: 34-436

Miejscowość: Maniowy

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat nowotarski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/1/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.05.02-00-048/12-04 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie D.A. Glass Doros Teodora

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-048/12-04

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie D.A. Glass Doros Teodora

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Głogów Małopolski

Wartość ogółem: 17858909.85

Wydatki kwalifikowalne: 14336100

Dofinansowanie: 10035270

Dofinansowanie UE: 8529979.5

Nazwa beneficjenta: D.A. Glass Doros Teodora

NIP beneficjenta: 8130000882

Kod pocztowy: 35-205

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/29/2015


POIG.04.04.00-18-016/09-14 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kabiny śmigłowca

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-016/09-14

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kabiny śmigłowca

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec – miasto

Wartość ogółem: 53885545.08

Wydatki kwalifikowalne: 44026146.4

Dofinansowanie: 22013073.2

Dofinansowanie UE: 18711112.22

Nazwa beneficjenta: Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8171720432

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/4/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.04.05.02-00-036/12-06 Utworzenie Centrum Badań i Rozwoju innowacyjnych technologii wysokoprecyzyjnych narzędzi skrawających

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.02-00-036/12-06

Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Badań i Rozwoju innowacyjnych technologii wysokoprecyzyjnych narzędzi skrawających

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Gmina: M. Dąbrowa Górnicza

Wartość ogółem: 11788292.08

Wydatki kwalifikowalne: 11776700

Dofinansowanie: 4710680

Dofinansowanie UE: 4004078

Nazwa beneficjenta: GUHRING Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6292259267

Kod pocztowy: 41-300

Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.04.06.00-30-009/12-04 Wdrożenie do produkcji płyt styropianowych o właściwościach bakteriobójczych. pleśniobójczych i grzybobójczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-30-009/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie do produkcji płyt styropianowych o właściwościach bakteriobójczych. pleśniobójczych i grzybobójczych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Konin

Gmina: M. Konin

Wartość ogółem: 18683700

Wydatki kwalifikowalne: 15190000

Dofinansowanie: 7595000

Dofinansowanie UE: 6455750

Nazwa beneficjenta: ARSANIT Sp. z. o.o.

NIP beneficjenta: 4980152180

Kod pocztowy: 41-100

Miejscowość: Siemianowice Śląskie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Siemianowice Śląskie

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014stolica bahrajnu krzyżówka, obrót nieruchomościami definicja, burze dziś net pl, urzad wojewodzki w warszawie, fimly 2017, zespół jatrogenny, progi w zamówieniach publicznych, biko-serwis, poczta epuap, scale up, e mail załóż, sportspark, konstatacja definicja, marksizm filozofia, uslugirozwojowe.parp.gov.pl, oceń prawdziwość informacji, galaktyka karłowata, rzecznik praw obywatelskich polska, irk uo, gospodarowanie odpadami bdo, portal funduszy europejskich…