Powiat poznański,  Sawrzędz,  Wielkopolskie

POIG.05.01.00-00-002/12-03 Budowa strategii rozwoju Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli

POIG.05.01.00-00-002/12-03 Budowa strategii rozwoju Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-002/12-03

Tytuł projektu: Budowa strategii rozwoju Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.05.00.00

Działanie: POIG.05.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Swarzędz

Wartość ogółem: 371366.3

Wydatki kwalifikowalne: 307645.77

Dofinansowanie: 215352.06

Dofinansowanie UE: 183049.25

Nazwa beneficjenta: CECH STOLARZY SWARZĘDZKICH

NIP beneficjenta: 7771790848

Kod pocztowy: 62-020

Miejscowość: Sawrzędz

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi. technopoliami itd.)

Forma prawna: samorząd gospodarczy i zawodowy

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2014


POIG.04.04.00-18-016/09-14 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kabiny śmigłowca

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-016/09-14

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kabiny śmigłowca

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec – miasto

Wartość ogółem: 53885545.08

Wydatki kwalifikowalne: 44026146.4

Dofinansowanie: 22013073.2

Dofinansowanie UE: 18711112.22

Nazwa beneficjenta: Polskie Zakłady Lotnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8171720432

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/4/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.04.04.00-24-019/09-10 Budowa przedsiębiorstwa produkcji modułów fotowoltaicznych o wysokim potencjale innowacyjnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-24-019/09-10

Tytuł projektu: Budowa przedsiębiorstwa produkcji modułów fotowoltaicznych o wysokim potencjale innowacyjnym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Gmina: M. Dąbrowa Górnicza

Wartość ogółem: 43698810

Wydatki kwalifikowalne: 43248500

Dofinansowanie: 25949100

Dofinansowanie UE: 22056735

Nazwa beneficjenta: EUROPE SOLAR PRODUCTION Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6292417134

Kod pocztowy: 42-520

Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.04.04.00-04-012/08-07 Wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy Zelan

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-04-012/08-07

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy Zelan

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski

Gmina: Nakło nad Notecią

Wartość ogółem: 12725000

Wydatki kwalifikowalne: 10350200

Dofinansowanie: 6208590

Dofinansowanie UE: 5277301.5

Nazwa beneficjenta: Zieliński Antoni Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ZELAN Zakład Pracy Chronionej

NIP beneficjenta: 5580002572

Kod pocztowy: 89-100

Miejscowość: Nakło Nad Notecią

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski / Powiat świecki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010kultura kino, matematyka zdania logiczne, koniugacja bakterii, komponenta, program operacyjny, religia we francji, tbm kunów, mechanizm puttiego, systematyka prawa, zasada suwerenności ludu, dni wisznic 2019, wady oświadczenia woli, zadania maturalne matematyka pdf, film maria curie skłodowska, dodatnia liczba x stanowi 70 liczby y wówczas, kankan taniec, umowy śmieciowe 2019, ciśnienie atmosferyczne w warszawie…