Powiat obornicki / Powiat poznański,  Sobota,  Wielkopolskie

POIG.04.06.00-30-010/12-02 Wdrożenie wynalazku w produkcji funkcjonalnych dań gotowych przez Spółkę Pomona

POIG.04.06.00-30-010/12-02 Wdrożenie wynalazku w produkcji funkcjonalnych dań gotowych przez Spółkę Pomona

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.06.00-30-010/12-02

Tytuł projektu: Wdrożenie wynalazku w produkcji funkcjonalnych dań gotowych przez Spółkę Pomona

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.06.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat międzychodzki

Gmina: Międzychód

Wartość ogółem: 24669500

Wydatki kwalifikowalne: 20056500

Dofinansowanie: 10028250

Dofinansowanie UE: 8524012.5

Nazwa beneficjenta: Poz Bruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Międzychodzka Pomona Spółka Komandytowo-Akcyjna

NIP beneficjenta: 7811876876

Kod pocztowy: 62-090

Miejscowość: Sobota

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat obornicki / Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka komandytowo-akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/15/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.04.03.00-00-C41/12-04 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania osi pojemnika śmieciowego w firmie „PROPLAST”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-C41/12-04

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania osi pojemnika śmieciowego w firmie „PROPLAST”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat obornicki

Gmina: Oborniki

Wartość ogółem: 1357992.15

Wydatki kwalifikowalne: 1159000

Dofinansowanie: 463600

Dofinansowanie UE: 394060

Nazwa beneficjenta: P.P.H.U. „PROPLAST „- Mirosław Czerniak

NIP beneficjenta: 7780151906

Kod pocztowy: 62-002

Miejscowość: Suchy Las

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015


POIG.04.05.01-00-014/12-07 Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów układów napędowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.01-00-014/12-07

Tytuł projektu: Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji elementów układów napędowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.01

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina:

Wartość ogółem: 209110000

Wydatki kwalifikowalne: 199861000

Dofinansowanie: 59958300

Dofinansowanie UE: 50964555

Nazwa beneficjenta: AAM Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8971710027

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/13/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.04.05.01-00-011/12-06 Instalacja oczyszczania gazu koksowniczego w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.05.01-00-011/12-06

Tytuł projektu: Instalacja oczyszczania gazu koksowniczego w Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.05.00

Poddziałanie: POIG.04.05.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 210626922

Wydatki kwalifikowalne: 171241400

Dofinansowanie: 51372420

Dofinansowanie UE: 51372420

Nazwa beneficjenta: Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213452579

Kod pocztowy: 00-867

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/3/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015wybierz, pierwiastek trzeciego stopnia z 81, piotr wisniewski sgh, 2^-1, bibliotekoznawstwo studia podyplomowe, jak cofnąć zamkniętą kartę, drabina lojalności klienta, partnerstwo definicja, enterprice, 13 letni gej, epoka żelaza, scalenie, 1944, sr leżajsk…